O-STA

Javni posvet o zahtevah po znanju slovenščine


Javni posvet o zahtevah po znanju slovenščine 9. 5. 2023

V Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (FF UL) pripravljajo javni posvet o zahtevah po znanju slovenščine, kot jih opredeljuje najnovejši zakon o tujcih, in dostopu do znanja slovenščine za državljanke in državljane tretjih držav.

Na posvetu si želijo problematiko predstaviti z več zornih kotov in v širšem družbenem okviru. K sodelovanju so zato povabili državno sekretarko predlagatelja zakona, Ministrstva za notranje zadeve, gospo Tino Heferle in državnega sekretarja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje dr. Borisa Černilca, sodelovali pa bodo tudi predstavnica Urada za oskrbo in integracijo migrantov mag. Katarina Štrukelj, predstavnica Pravne klinike za begunce in tujce pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Ana Samobor, predstavnik Društva Medkulturni dialog Furkan Güner in predstavnica Centra za slovenščino dr. Ina Ferbežar. Posvet bo vodil prof. dr. Marko Stabej, predstojnik Centra za slovenščino FF UL.

Posvet bo v torek, 9. maja 2023, ob 18. uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12).

Vljudno vabljeni.

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta