O-STA

Mladi socialni podjetniki v Italiji

Mladi socialni podjetniki, dijaki 2. in 3. letnika Gimnazije Celje - Center, se te dni v Arezzu, Italiji srečujejo z dijaki italijanskih, romunskih in severno irskih šol, ki so v projektu Make Sense načrtovali svoje projekte socialnega podjetništva.

Prvi dan so si ogledali dve gimnaziji, Vittoria Conolla in Francesco Redi, popoldne je sledil ogled mesta in mestnega muzeja, dan pa so zaključili na večerji v tradicionalni italijanski trattorii.

Projekt Make Sense promovira socialno podjetnost in socialno podjetništvo v srednjih šolah in je namenjen iskanju novih načinov, kako socialno podjetnost in tudi podjetništvo približati dijakom in ga vključiti v kurikule vseh predmetnih področij.

Poleg projekta YESSS in Podvig, ki sta vsezana na podjetnost (del katerega je socialna podjetnost), na GCC izvajamo tudi projekt PROTECT, ki dijake skozi podjetnostne kompetence uči ustvarjati nova učna okolja (izobraževalna igra vlog - EduLARP) in podajanje vsebin na druge načine.

Inovativni pristopi, izmenjave in različni projekti so del rednega dogajanja na šoli, ki skrbi za iskanje novih rešitev, razvijanje kompetenc in širjenje znanja.

PRILOGA: Fotografije srečanja v Arezzu (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Rok Lipnik, v. d. ravnatelja GCC, 041 39 29 49, rok.lipnik@gcc.si