O-STA

Pogovor Kako usklajevati zasebno in poklicno življenje?


V okviru Dnevov enakosti spolov FF vabimo na pogovor o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter študentov na Univerzi v Gradcu. Pogovor bo v sredo, 10. 5. 2023, ob 11. uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL).

Naše gostje in gost bodo mag. Julia Spiegl (vodja) in Senka Bajgora (svetovalka) univerzitetne pisarne Unikid & unicare ter prof. dr. Florian Bieber, član delovne skupine za enakost spolov, predstavnik Filozofske fakultete. Predstavili bodo delovanje univerzitetne pisarne Unikid & unicare Graz ter izzive na tem področju: kako prepoznati najrazličnejše stiske, skrbi, obveznosti, povezane z zasebnim življenjem zaposlenih (npr. skrb za otroka, obolelega partnerja, ostarele starše), in katero pomoč pri tem zaposleni potrebujejo.

Pogovor bo vodila izr. prof. Janja Polajnar Lenarčič.

Prijazno vabljene in vabljeni!