O-STA

Napoved dogodka: Posvet Duševno zdravje mladih


Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, sličica, risanka Opis je samodejno ustvarjen

Mladinski svet Slovenije (MSS) organizira posvet Duševno zdravje mladih 2023, ki je namenjen prepoznavanju aktualnih težav na področju duševnega zdravja, s poudarkom na preventivni dejavnosti, njenih sistemskih, informacijskih, kadrovskih in finančnih izzivih; hkrati pa želimo, da se vabljeni deležniki med seboj vsaj okvirno spoznate in povežete, saj to lahko prinese boljše pristope k problematiki duševnega zdravja.

Kaj se bo dogajalo?

Kot izhodišče bomo uporabili mnenjski dokument Mladinskega sveta iz l. 2019 - Duševno zdravje mladih. Naj uvodoma pojasnimo še pojasnimo, da želimo na posvetu obravnavati mlade v starosti 15 do 29 let (ki so tudi sicer ciljna skupina MSS-ja), kar okvirno ustreza času od srednješolskih let pa do osamosvojitve mladih oz. začetkov ustvarjanja družine itd.

Skozi program bomo v prvem delu predstavili primere dobrih praks različnih institucij na področju duševnega zdravja mladih, v drugem, ključnem delu, pa bomo preko skupinskega dela omogočili udeležencem, da skupaj naslovijo problematiko in izpostavijo težave, s katerimi se srečujejo v svojih institucijah, ali pa zgolj predstavijo, kako se njihove organizacije srečujejo s področjem duševnega zdravja.

Rok za prijavo je 11. maj 2023, in sicer preko spletnega obrazca.