O-STA

Podzemno zbiralnico ob Šaleški cesti predajamo v uporabo


Nova podzemna zbiralnica v Mestni četrti Levi breg - zahod (ob Šaleški cesti), ki je namenjena odpadkom iz več kot 200 gospodinjstev in več kot 40 pravnih oseb, je pripravljena za uporabo stanovalcem Kidričeve in Šaleške ceste.

V sredo, 10. maja, popoldan bomo s koncesionarjem za ravnanje z odpadki, tj. podjetjem PUP Saubermacher, v sejni dvorani Mestne občine Velenje izvedli predstavitev novega načina zbiranja in prepuščanja odpadkov. Ob 16. uri bo predstavitev za stanovalce Šaleške 19, 19a, 20a, 20b, 20c, ob 17. uri pa za stanovalce Šaleške 18a, 18b, 18c, 18d in Kidričeve 1, 3, 5 in 7. V naslednjem tednu bo koncesionar obstoječe zabojnike odstranil, občani pa bodo začeli z uporabo nove zbiralnice. Strošek odvoza in predelave odpadkov ostaja za končne uporabnike nespremenjen.

Nova podzemna zbiralnica ob Šaleški cesti je sestavljena iz 10 podzemnih zabojnikov s skupnim volumnom 44 m³, od tega sta dva zabojnika namenjena mešanim komunalnim odpadkom, dva biološkim odpadkom, eden steklu, dva papirju in trije mešani embalaži (plastika in kovina). Ker sta za uspešnost projekta nujna sodelovanje in podpora uporabnikov, smo konec aprila že pripravili usklajevalni sestanek za nov sistem zbiranja odpadkov s predsednikom Mestne četrti Levi breg - zahod, predstavniki upravnikov Habit in Linea ter predstavniki stanovalcev večstanovanjskih blokov.

S podjetjem PUP Saubermacher, koncesionarjem za ravnanje z odpadki, smo pristopili k projektu zagotavljanja enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov iz podzemnih zbiralnic. Skupaj smo pripravili strategijo z akcijskim načrtom za umeščanje podzemnih in nadzemnih zabojnikov. V prihodnjih letih načrtujemo postavitev še več podzemnih zbiralnic, najprej predvsem v mestnem središču. Namen novega načina zbiranja odpadkov je zbiranje vseh ločenih odpadkov na eni lokaciji v zaprtih podzemnih zabojnikih, ki omogočajo kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki. Število motečih posod se bo bistveno zmanjšalo, zmanjšalo se tudi število zbiralnic, t. i. ekoloških otokov, in prevzemnih mest pred večstanovanjskimi objekti.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje