O-STA

Z ministrom za solidarno prihodnost o stanovanjski problematiki

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in celjski župan Matija Kovač

Celje, 8. maj 2023 - Celje je danes obiskal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac skupaj z državnim sekretarjem Klemnom Ploštajnerjem. Sestal se je z županom Mestne občine Celje, s sodelavci MOC s področja prostora in evropskih zadev ter z direktorjem družbe Nepremičnine Celje Primožem Brvarjem in njegovo ekipo.

Direktor družbe Nepremičnine Celje je predstavil delovanje družbe in izzive, s katerimi se soočajo pri zagotavljanju javnih neprofitnih stanovanj. Mestna občina Celje ima fond 2014 javnih najemnih stanovanj, potrebe pa so še vedno zelo velike, več kot 500 upravičencev čaka na svoje stanovanje, kljub temu, da smo pred kratkim zaključili izjemno pomembno investicijo Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10.

"Danes smo z ministrom govorili o problematikah vezanih na strukturo cene pri oddajanju neprofitnih stanovanj, predvsem starejšem stanovanjskem fondu, kjer izračunana cena ne pokriva nujnih vzdrževalnih stroškov. Predstavili smo mu potrebe po zagotavljanju dodatnih stanovanjskih kapacitet in opozorili, da za občino in javno podjetje Nepremičnine glede na pravkar zaključen velik projekt spodbude v obliki posojil niso zadosten ukrep za zagon nadaljnjih večjih investicij, ampak iščemo možnosti sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi." je po srečanju med drugim povedal župan Matija Kovač.

Župan in minister sta pogovarjala tudi o morebitnih prihodnjih projektih. Trenutno v Celju poteka investicija v objekt z dvanajstimi oskrbovanimi stanovanji na Vodnikovi ulici, pogovarjamo se tudi o možnosti gradnje dodatnih oskrbovanih stanovanj na Kajuhovi ulici, poleg tega pa ima Mestna občina Celje še dve lokaciji za večstanovanjsko neprofitno gradnjo. Želimo si vlagati v stare stavbe v mestnem jedru, ki bi jih prav tako namenili javnim stanovanjem, pri čemer se soočamo s težavami financiranja takšnih obnov, saj neprofitne najemnine stroške težko upravičijo.

Župan je izpostavil, da si Mestna občina Celje želi investicij Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in da je pripravljeni biti partner pri iskanju ustreznih zemljišč in urejanju prostorskih aktov.

Z obiskom v Celju minister Simon Maljevac zaključuje niz delovnih obiskov po slovenskih občinah. Med drugim je povedal, da želijo pri delu izhajati iz situacije na terenu, saj mora biti politika osnovana na realnih težavah ljudi.

***