O-STA

Na Skupščini delničarjev NLB d.d. 19. junija med drugim o delitvi bilančnega dobička in četverici nadzornikov

Na 40. Skupščini delničarjev NLB d.d., ki bo v ponedeljek, 19. junija 2023, s pričetkom ob 11. uri, se bodo delničarji med drugim seznanili z Letnim poročilom NLB Skupine za leto 2022, odločali o delitvi bilančnega dobička za preteklo leto in izvolili štiri člane Nadzornega sveta NLB d.d.

Seja bo potekala v živo v Cankarjevem domu v Ljubljani s pričetkom registracije ob 10.30 in kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala (t. i. elektronska skupščina), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10. uri.

Delničarji bodo na Skupščini med drugim glasovali o predlogu delitve bilančnega dobička za leto 2022. Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. delničarjem predlagata izplačilo dividend v znesku 55 milijonov evrov, kar znaša 2,75 evra bruto na delnico, in sicer 27. junija 2023 osebam, ki bodo kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki sprejme sklep o delitvi bilančnega dobička (26. junija 2023).

Poudariti velja, da namerava NLB d.d. v letošnjem letu izplačati 110 milijonov evrov dividend, in sicer skladno s prakso zadnjih let v dveh tranšah. Tako bo prva tranša v predhodno omenjenem znesku 55 milijonov evrov predlagana v izplačilo na tej Skupščini, medtem ko bo druga tranša predvidoma predložena v potrditev na zasedanju Skupščine, ki naj bi potekala proti koncu leta. Predvideno izplačilo dividend v znesku 110 milijonov evrov iz dobička, ustvarjenega v letu 2022, ni vključeno v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da izplačilo ne bo vplivalo na kapitalske količnike NLB Skupine. Preostali del bilančnega dobička NLB d.d. ostaja nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. Tudi v prihodnje ostaja zaveza banke, da upraviči pričakovanja delničarjev - NLB tako načrtuje, da bo med letoma 2022 in 2025 delničarjem v obliki dividend izplačala 500 milijonov evrov.

Na seji tudi o članih Nadzornega sveta NLB d.d.

Delničarji bodo na seji imenovali tudi štiri člane Nadzornega sveta NLB d.d., saj v letu 2023 mandat poteče četverici članov, in sicer namestniku predsednika Andreasu Klingnu, Shreniku Dhirajlali Davdi, Gregorju Roku Kastelicu in Marku Williamu Lanu Richardsu. Na njihovo mesto Nadzorni svet predlaga imenovanje dvojice trenutnih članov Shrenika Dhirajlalo Davdo in Marka Williama Lana Richardsa, ter Cvetko Selšek in Andre-Marca Prudent-Toccanierja.

Nadzorni svet sicer sestavljajo še njegov predsednik Primož Karpe, David Eric Simon in Verica Trstenjak, ki jim mandat poteče prihodnje leto, Islam Osama Zekry, ki mu mandat poteče leta 2025, ter dve predstavnici delavcev - Sergeja Kočar, ki ji mandat poteče leta 2024, in Tadeja Žbontar Rems, ki ji mandat poteče leto dni pozneje.

Na zasedanju Skupščine se bodo delničarji seznanili tudi z različnimi poročili ter odločali o izplačilih članom Nadzornega sveta in njegovim komisijam. Predlagani sklepi skupaj z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi in navodili so vsem zainteresiranim deležnikom na voljo na tej povezavi.

NLB Komuniciranje