O-STA

Podzemne in nadzemne zbiralnice odpadkov za čistejše okolje ter lepši videz mesta


Danes začenjamo z deli na Vodnikovi ulici

Celje, 15. maj 2023 - Na Aškerčevi ulici smo v sodelovanju z javnima podjetjema Simbio, d.o.o., in Zelenice izvedli plato, na katerega bomo namestili pet nadzemnih zabojnikov za ločeno zbiranje organskih odpadkov, stekla, plastike, papirja in ostalih gospodinjskih odpadkov. S tem bomo prispevali k lepšemu in bolj urejenemu videzu tega dela mesta in zagotovili učinkovitejše ter okolju prijaznejše ravnanje z odpadki. Manj bo tudi hrupa ob pobiranju odpadkov in neprijetnih vonjav.

Sistem podzemnih in nadzemnih zbiralnic smo začeli uvajati oktobra 2018, ko smo na prenovljenem Muzejskem trgu pred Osrednjo knjižnico Celje uredili prvo podzemno zbiralnico odpadkov v Celju. Kasneje smo podzemnice namestili še na Gubčevi, Stanetovi in Miklošičevi ulici.

Mestna občina Celje je v letošnjem proračunu rezervirala sredstva za izvedbo podzemnih zbiralnic za odpadke na Vodnikovi ulici v Celju in sicer v severovzhodnem delu parka nasproti zgradbe nekdanje Banke Celje. Tudi na tem območju bomo namestili pet podzemnih zbiralnic za ločeno zbiranje organskih odpadkov, stekla, plastike, papirja in ostalih gospodinjskih odpadkov.

Z deli začenjamo danes, trajala pa bodo od dva do tri mesece. V neposredni bližini gradbišča ne bo mogoče parkirati, prav tako bo omejena dostava, zato vse voznike in lastnike oziroma najemnike nepremičnin v tem delu Vodnikove ulice prosimo za razumevanje in strpnost.

Predvidoma v letošnjem letu bomo podzemne zabojnike namestili tudi na koncu Vodnikove ulice pri zgradbi, v kateri je bila nekoč knjižnica za otroke. Namenjeni bodo prebivalcem kareja 7.