O-STA

OCZ Technology bo uvrščen na trg AIM Londonske borze s tržno kapitalizacijo 27,2 milijona GBP

SUNNYVALE, Kalifornija - (BUSINESS WIRE) �- 20. junij, 2006 - Podjetje OCZ Technology Group, vodilni na svetu v inovativnem, visoko zmogljivem in visoko zanesljivem računalniškem spominu in komponentah, je danes objavilo svojo namero za kotacijo na trgu AIM Londonske borze, z začetno tržno kapitalizacijo 27,2 milijona GBP. Podjetje je zbralo 4,91 milijona GBP s prodajo delnic po ceni 65 p na delnico institucionalnim in drugim vlagateljem. Pričakuje se, da se bo s trgovanjem delnic na AIM začelo 21. junija 2006, ob 8.00 (oznaka delnice OCZ).

Trgu AIM Londonske borze narašča popularnost med rastočimi podjetji z majhno tržno kapitalizacijo kot alternativa borznim trgom v Združenih državah Amerike. V letu 2005 je Londonska borza pritegnila rekordnih 19 podjetij iz ZDA na trg AIM, ki so skupaj zbrala 2.126 milijonov USD.

"OCZ je ustvaril izredno cenjeno blagovno znamko in ima uspešno zgodovino rasti poslovanja na več področjih in trgih ter je priznano kot vodilni v industriji na večjem številu rastočih segmentov," je povedal Ryan Petersen, predsednik uprave OCZ Technology. "Naša kotacija na AIM bo povečala našo mednarodno prepoznavnost in nam prinesla znaten kapital z manj stroški kot v primeru kotacije v ZDA. Pridobljena sredstva bomo uporabili, da okrepimo svojo visoko stopnjo širitve v ključnih regijah, razširimo razpoložljivost OCZ-proizvodov v nove prodajne kanale in prinesemo dodatno vrednost potrošnikom skozi kontinuirano uvajanje inovativnih novih proizvodov in rešitev ob hkratnem ohranjanju nadstandardnega nivoja storitev, povezanega z blagovno znamko OCZ."

John East & Partners Limited je izbran kot svetovalec in borzni posrednik.

O OCZ Technology Group, Inc.

OCZ Technology Group, član JEDEC, oblikuje, razvija in proizvaja inovativni, visoko zmogljiv računalniški spomin in komponente, ki postavljajo industrijske standarde. OCZ-spomin je prva izbira za uporabnike, ki potrebujejo visoko zanesljive, visoko zmogljive spominske rešitve. Vsi proizvodi OCZ Technology Group so na voljo preko svetovne mreže distributerjev, spletnih trgovcev in trgovin. Za več informacij obiščite našo spletno stran na spletnem naslovu http://www.ocztechnology.com.

O AIM

Trg AIM je specifično prilagojen za rastoča podjetja in združuje prednosti javne kotacije z fleksibilnim regulativnim pristopom. V desetih letih od svojega začetka je AIM zrasel v svetovno najuspešnejši borzni trg za majhna, rastoča podjetja, ki so skupaj zbrala 42,088 milijarde USD. Na AIM trenutno kotira 1.399 podjetij, od katerih jih ima 220 svoj sedež zunaj Velike Britanije, v tako različnih državah, kot so Avstralija, Kitajska, Indija in Izrael. Za več informacij obiščite spletno stran Londonske borze na spletnem naslovu http://www.londonstockexchange.com.

Opozorilo

Ta objava v povezavi s podjetjem ne predstavlja in ni del ponudbe ali povabila za prodajo ali izdajo ali zbiranje katerihkoli ponudb za nakup ali prijavo za nakup za katerekoli vrednostne papirje podjetja v katerikoli jurisdikciji in ni del te ponudbe ali povabila, in naj ne bo razumljena kot taka. Ta objava, katerikoli del nje in karkoli je vsebovano v njej in karkoli, na kar se nanaša, ali dejstvo njene distribucije ne predstavlja osnove za vabilo v povezavi z odločitvijo za nakup ali prijavo za nakup ali za vstop v katerokoli pogodbeno razmerje ali za izvedbo katerekoli zaveze v povezavi z kakršnimikoli tovrstnimi vrednostnimi papirji, tudi se ni mogoče nanjo zanašati v katerikoli povezavi s tem vabilom in ne predstavlja tega vabila. Ta objava ne predstavlja priporočila glede vrednostnih papirjev tega podjetja. Informacije vsebovane v tej objavi niso za objavo ali distribucijo osebam v Združenih državah Amerike, njenih teritorijih ali lastninah ali katerikoli osebi iz Združenih držav Amerike ali za račun osebe iz Združenih držav Amerike (v smislu Regulative S v skladu z zakonodajo U. S. Securities Act iz leta 1933, kot amandma). Niti ta objava niti njena kopija ne sme biti vzeta ali poslana v Avstralijo, Kanado ali Japonsko ali Južnoafriško republiko ali osebam iz Kanade ali kateremukoli analitiku za vrednostne papirje ali katerikoli drugi osebi v katerikoli od teh jurisdikcij. Katerokoli neupoštevanje teh omejitev lahko predstavlja kršitev zakonov o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike, Avstralije, Kanade ali Južnoafriške republike ali Japonske. Distribucija te prezentacije v katerihkoli drugih jurisdikcijah je lahko omejena z zakonom in osebe, ki bodo prejele to prezentacijo, naj se informirajo in upoštevajo katerekoli tovrstne omejitve. Omenjeni vrednostni papirji niso registrirani v skladu z zakonodajo U. S. Securities Act iz leta 1933, kot amandma, ali v skladu z ustreznimi zakonimi o trgu vrednostnih papirjev držav Kanade, Avstralije, Južnoafriške republike ali Japonske in ne morejo biti ponujene ali prodane znotraj Kanade, Avstralije, Južnoafriške republike ali Japonske kateremukoli rezidentu ali državljanu Kanade, Avstralije, Južnoafriške republike ali Japonske.

Napovedne izjave temeljijo na trenutnih informacijah, ki so, po svoji naravi, predmet hitrih in celo nenadnih sprememb. Zaradi tveganj in negotovosti povezanih s poslovanjem podjetja lahko dejanski rezultati pomembno odstopajo od projiciranih ali tistih, ki jih nakazujejo napovedne izjave menedžmenta. Ta tveganja in negotovosti vključujejo, a niso omejene na: spremembe in premike v povpraševanju kupcev od proizvodov podjetja k proizvodom konkurentov; vplivi konkurence; tveganja, ki so lastna razvoju in dobavi kompleksnih tehnologij; sposobnost podjetja, da privlači, obdrži in motivira kvalificirano osebje; pojav novih trgov za proizvode in storitve podjetja; sposobnost podjetja, da konkurira na teh trgih na podlagi pravočasnosti, stroškov in tržnega povpraševanja. Dodatno je uvedba novih proizvodov predmet tveganj in negotovosti, ki običajno spremljajo razvoj in dobavo kompleksnih tehnologij na trg, vključno s časovnimi zaostanki razvoja proizvodov in napakami proizvodov. V luči teh tveganj, negotovosti in predpostavk obstaja možnost, da se dogodki, opisani v napovednih izjavah v tem dokumentu ne zgodijo.

OCZ Technology

Ryan Petersen or Art Knapp, +1 408 733 8400

or

John East and Partners

John East or Bidhi Bhoma, +44 20 7628 2200

or

College Hill

Adrian Duffield or Carl Franklin, +44 20 7457 2020