O-STA

Dan očarljivih rastlin 2023

V drugi polovici maja bosta očarljivost in pomen rastlin ponovno v središču zanimanja, saj bodo okoli 18. maja, svetovnega dneva očarljivih rastlin, v Sloveniji potekali dogodki, ki bodo ozaveščali o pomenu rastlin in znanosti o rastlinah. V Sloveniji bomo Dan očarljivih rastlin obeležili že desetič.

V letu 2012 je evropska organizacija za raziskave rastlin EPSO (ang. European Plant Science Organisation) dala pobudo za mednarodni Dan očarljivih rastlin (ang. Fascination of Plants Day), za katerega je določila datum 18. maj. Tako v tednu okoli 18. maja vsako drugo leto številne ustanove po svetu gostijo različne vrste dogodkov, ki so povezani s temeljnimi in uporabnimi raziskavami rastlin, kmetijstvom, ohranjanjem okolja, biodiverziteto, izobraževanjem in umetnostjo. V letih 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 in 2022 je potekalo preko 700 dogodkov na univerzah, raziskovalnih inštitutih, v botaničnih vrtovih in drugje v kar 52 državah po Evropi, Severni in Južni Ameriki, Aziji, Afriki in Avstraliji. V Sloveniji pa bomo v letu 2023 Dan očarljivih rastlin obeležili že desetič, saj želimo, da je zaradi lažjega načrtovanja dejavnosti šol dogodek vsakoleten.

V Sloveniji dogodke ob Dnevu očarljivih rastlin 2023 koordinirajo Slovensko društvo za biologijo rastlin, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s številnimi drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskavami rastlin in njihovim pomenom (Kmetijski inštitut Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo Žalec, Pedagoška fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, Prirodoslovni muzej Slovenije, Mednarodni grafični likovni center, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija Bežigrad, Botanično društvo Slovenije, Triglavski narodni park, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije in Društvo za podvodne dejavnosti Bled).

Osrednjega dogodka dneva očarljivih rastlin se bo v petek, 26.5.2023 od 9h do 17h v Biološkem središču (Večna pot 111, Ljubljana) v organiziranih šolskih skupinah udeležilo 1500 osnovnošolcev. Za individualne obiskovalce pa bo dogodek odprl svoja od 16h do 17h. Šolarji, mladi, družine z otroki in vsi ostali zainteresirani obiskovalci bodo lahko aktivno sodelovali v praktičnih prikazih na stojnicah, na delavnicah in kvizih, na katerih se bodo seznanili z rastlinami in se navdušili nad njihovo raznolikostjo. Udeležba je brezplačna, obvezne pa so predhodne prijave po elektronski pošti na naslov marusa.pompe.novak@nib.si.

Dogodki ob Dnevu očarljivih rastlin bodo potekali tudi v drugih krajih po Sloveniji (Trenta).

Vljudno vabljeni!

Celoten program in informacije o dogodkih v okviru Dneva očarljivih rastlin ter utrinki iz preteklih let so dostopni na spletni strani http://www.plantslo.org/dan_rastlin/index.php.

Za dodatne informacije se obrnite na:

Prof. dr. Maruša Pompe Novak, koordinatorica Dneva očarljivih rastlin in Nacionalni inštitut za biologijo

059 232803, marusa.pompe.novak@nib.si

Dan očarljivih rastlin koordinirajo


A group of children looking at flowers

Description automatically generated with medium confidence A group of people sitting under a white tent

Description automatically generated with low confidence

MAS BRED wacionauniinstiut za siorocuo NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY Univerza v Ljubljani Biotehniska fakulteta

Dan ocarljivih rastlin Slovensko druStvo za biologijo rastlin