O-STA

Za delovanje društev oddajamo poslovne prostore


Za delovanje društev na različnih lokacijah v mestu za obdobje petih let oddajamo 44 poslovnih prostorov. Prostori so na voljo za najem oziroma za brezplačno uporabo za namene društvenih dejavnosti na neprofitni osnovi. S pomočjo meril želimo spodbuditi društva k deljeni uporabi poslovnih prostorov. Rok za oddajo prijav na razpis, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Za občane/Javne objave in razpisi), je 14. junij 2023 do 10. ure.

V Mestni občini Velenje se zavedamo pomena delovanja različnih organizacij, ki jim je razpis namenjen, zato želimo poslovne prostore (v skupni površini 6.610,88 m²) in pogoje za ustvarjanje ponuditi čim večjemu številu upravičencev. S pomočjo meril za dodelitev prostora in delitev plačila obratovalnih stroškov želimo spodbuditi društva k deljeni uporabi poslovnih prostorov. Vloge razvrščamo tudi po naslednjih kriterijih: število članov, čas delovanja in dosežki v obdobju zadnjih petih let.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, ki delujejo neprofitno in skozi svoje delovanje prispevajo k družbenemu razvoju Mestne občine Velenje, imajo sedež ali izpostavo krovne organizacije v Mestni občini Velenje, so registrirane za opravljanje dejavnosti društev najmanj od 1. 1. 2020 in imajo najmanj 20 članov. Upravičenci, ki bodo uspešni na tem razpisu, se bodo lahko prijavili na naknaden razpis za sofinanciranje najemnine in dela stroškov obratovanja.

Vsi zainteresirani lahko več informacij o razpisu dobijo vsak delovni dan do roka za prijavo na e-naslovu uros.buric@velenje.si ali na številki 041 563 321.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje