O-STA

Novi vodji oddelkov za družbeno dejavnost in okolje in prostor ter komunalo

Miran Gajšek (foto: Robi Valenti)
Bojan Cvelfar (foto: Robi Valenti)

MESTNA OBČINA CELJE

KABINET ŽUPANA

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

T 03 42 65 650

kabinet-zupana@celje.si

www.celje.si

DŠ 56012390

Sporočilo za javnost

Celje, 29. maj 2023 - Na Mestno občino Celje s prvim junijem prihajata dve novi vodji oddelkov, ki bosta prevzela pomembni vlogi v prenovljeni občinski upravi. Vodenje Oddelka za okolje in prostor ter komunalo bo prevzel mag. Miran Gajšek, vodenje Oddelka za družbene dejavnosti pa dr. Bojan Cvelfar. Obe novi kadrovski okrepitvi sta priznani imeni in uveljavljena strokovnjaka na svojih področjih ter bosta s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispevala k razvoju in napredku Mestne občine Celje.

Vodenje Oddelka za okolje, prostor in komunalo prevzema mag. Miran Gajšek, Celjan in eden najbolj znanih slovenskih urbanistov, ki je zadnjih 18 let uspešno vodil Oddelek za urejanje prostora na Mestni občini Ljubljana, pred tem pa tudi nekdanji celjski Zavod za planiranje in izgradnjo. S svojim strokovnim znanjem in predanim delom je prispeval k številnim inovativnim projektom v prestolnici in širše.

Vodenje Oddelka za družbene dejavnosti prevzema dr. Bojan Cvelfar, Celjan in dolgoletni direktor Arhiva Republike Slovenije, zgodovinar, predavatelj, kulturnik in nekdanji športnik, ki se je s svojimi izjemnimi raziskovalnimi sposobnostmi in izkušnjami na področju družboslovja ter številnimi uspešnimi projekti izkazal kot uspešen vodja v nacionalnem in mednarodnem prostoru.

Na Mestno občino Celje z mesecem junijem prihaja tudi nova občinska urbanistka, arhitektka Katja Martinčič, ki je doslej to področje zelo uspešno pokrivala na Občini Idrija.

1. junija 2023 bo v veljavo stopil Sklep o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Celje. Skladno s tem se na Oddelku za okolje, prostor in komunalo sistemizira nov sektor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo, ki ga bo vodil Dušan Slapnik, dosedanji vodja oddelka.

Na Oddelku za družbene dejavnosti se ukinja Služba za vzgojo, izobraževanje in šport in sistemizirata dve novi službi - Služba za vzgojo in izobraževanje, ki jo bo od 1. junija dalje vodila dosedanja vodja oddelka Polonca Ocvirk in Služba za šport, ki jo bo vodila Jerneja Svetko.

Župan Matija Kovač je izrazil svoje zaupanje v novo vodstvo obeh omenjenih oddelkov ter prepričanje, da bosta mag. Gajšek in dr. Cvelfar s svojim delom pomembno prispevala k nadaljnjemu razvoju in napredku Mestne občine Celje. Obe novi vodji na Mestno občino Celje prihajata na povabilo župana in v soglasju z njunima dosedanjima delodajalcema - Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije.

***

Celje, 29. maj 2023

Številka zadeve: 091-7/2023