O-STA

Nov, sodoben vrtec na Škapinovi ulici bo zagotavljal dobre pogoje za izvajanje predšolske vzgoje

Vizualizacija: Korpnik Produkcija, d. o. o.

Celje, 1. junij 2023 - Na Škapinovi ulici v Novi vasi, kjer smo lani porušili 37 let star, dotrajan in energetsko neustrezen tri oddelčni vrtec, bomo zgradili novo, sodobno vrtčevsko zgradbo, v kateri bodo dobri pogoji za izvajanje predšolske vzgoje. Z velikimi, svetlimi igralnicami in lepo urejenim zunanjim igriščem bomo otrokom zagotovili varno in kreativno igro.

V letošnjem občinskem proračunu smo za izdelavo projektne dokumentacije in začetek izgradnje vrtca zagotovili 250.000 evrov. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Letos bomo oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa skladno z zakonodajo izdelali še projekte za izvedbo ter javno naročilo gradnje. Sprva je bila načrtovana izgradnja devet oddelčnega vrtca. Glede na novo ocenjene demografske trende, doktrino otroškega varstva in razpoložljive finančne vire smo kapaciteto vrtca zmanjšali in s tem pristopili k novi zasnovi. Predvidevamo, da bi z deli pričeli že konec leta ali v začetku prihodnjega leta. Začetek gradnje moramo uskladiti tudi z Ministrstvom za naravne vire in prostor, ki bo saniralo zemljino na vrtčevskem igrišču.