O-STA

Zdenka Jan iz Celja je nova predsednica ZDUS

V veliki sejni sobi ZPIZ so v ponedeljek potekale volitve novega vodstva Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) krovne upokojenske organizacije, za mandatno obdobje 2023 - 2027. Za novo predsednico je bila v prvem krogu izvoljena Zdenka Jan, predsednica pokrajinske ZDU Celje. Marijanu Papežu, generalnemu direktorju ZPIZ za odlično in plodno sodelovanje vročili najvišje priznanje ZDUS.

Volilnemu Zboru članov je predsedovala mag. Silva Koželj. Za mesto predsednika so se potegovali štirje kandidati. Zdenka Jan, predsednica pokrajinske ZDU Celje, mag. Rosvita Svenšek, predsednica strokovnega sveta ZDUS, mag. Romana Fišer in Ivan Bitenc, slednja je predlagala Pokrajinska zveza Zgornjega Podravja.

Po uvodnih besedah dozdajšnjega predsednika Janeza Sušnika, je delovno predsedstvo pričelo z delom. Poslušali smo poročilo za minulo mandatno obdobje, ki ga je podal Janez Sušnik, prisluhnili poročilu Franca Lobnika, predsednika Nadzornega odbora ZDUS in poročilu Ivana Pibra predsednika Častnega razsodišča ZDUS. Silva Koželj je nato pred mikrofon pozvala Karolino Vido Rozman predsednico Komisije za kadrovske, mandatne in statutarne zadeve, ki je predstavila celoten kandidacijski postopek, nato pa so v kratki samopredstavitvi spregovorili še kandidati.

Rozmanova je nato razglasila razrešnico dosedanjemu vodstvu in dobrih dvajset minut je na ZDUS vladalo brezvladje.

V "paketu" je bilo izvoljeno tudi novo Častno razsodišče in nov Nadzorni odbor. Sledil je poziv Članom Zbora (24 - tim z glasovalno pravico) , ki so oddali svoj glas na tajnih volitvah. Volilna komisija ni imela pretirano zahtevnega dela in po slabih desetih minutah je predsednica komisije objavila rezultate.

Ivan Bitenc 0 glasov, Mag. Romana Fišer 3 glasove, Mag. Rosvita Svenšek 9 glasov in Zdenka Jan 12 glasov

Zveza društev upokojencev Slovenije je tako po 8 letih znova dobila predsednico, aktualno predsednico Celjske PZDU Zdenko Jan, ki je bila po razglasitvi volilnega izida vidno presenečena, saj je bržčas pričakovala vsaj drugi krog, ki pa se tokrat ni zgodil.

VIDEO - Prve besede nove predsednice po izvolitvi: https://www.youtube.com/watch?v=xynZIwAg7xk

Volilni zbor je za novi podpredsedniški mesti , saj je v skladu s Statutom prenehal mandat tudi obema podpredsednicama Jožici Puhar in Veri Pečnik, izvolil dva nova podpredsednika. Prvi je Željko Kljajić, predsednik Koroške PZDU, drugi pa Stanko Kranvogel, predsednik DU Voličina iz PZDU Zgornje Podravje.

Na volilnem zboru je Janez Sušnik, bivši predsednik ZDUS, v zahvalo in odlično sodelovanje, Marijanu Papežu, generalnemu direktorju ZPIZ vročil najvišje priznanje ZDUS.

Primopredaja poslov je prestavljena na sredo 21. junija ob 10.uri na sedežu ZDUS, Kebetova ulica 9 Ljubljana.

Foto in video: Janez Platiše