O-STA

Izšla je monografija Predšolski otrok v digitalni dobi

Avtorici sta prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec in izr. prof. dr. Maja Hmelak.

Z monografijo se avtorici pridružujeta širši družbeni razpravi o digitalizaciji, ki smo ji priča, ter ob tem še posebej izpostavita položaj in vlogo predšolskega otroka v digitalni dobi ter vlogo odraslih (staršev in vzgojiteljic in vzgojiteljev) pri tem. Osvetlita dileme, prednosti in pomanjkljivosti ter opozorita na izzive s katerimi se soočajo tako teoretiki kot praktik.

Monografije je izšla pri založbi Univerze na Primorskem; izid je omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repubike Slovenije in je dostopna na: https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-205-3.pdf