O-STA

Monografija: Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj

Monografija Vseživljensko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj je nastala v okviru ciljno raziskovalnega programa in odgovarja na vprašanje o stanju in dejavnikih, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje.

Prispevki in analize zajete v monografiji kažejo na večdimenzionalnost tem in izzivov projekta Vseživljensko učenje za trajnostni razvoj in digitalni preboj /VŽU-preboj, pri tem pa so izpostavljeni ključni dejavniki in gradniki vseživljenjskega učenja. Ugotovitve predstavljajo pomembno izhodišče za kritični razmislek in oblikovanje priporočil za nosilce ekonomskih in izobraževalnih politik ter snovalce programov vseživljenjskega učenja.

Monografijo sta uredili prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec in izr. prof. dr. Maja Mezgec. Monografija je izšla pri Založbi Univerze na Primorskem. Izid monografije sta omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije iz državnega proračuna. Monografija je dostopna v elektronski različici na VŽU za trajnostni razvoj in digitalni preboj.pdf in tiskani različici.