O-STA

Tudi Celje na srečanju mestnih občin z ministrstvi o mehanizmu CTN

MESTNA OBČINA CELJE

KABINET ŽUPANA

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

T 03 42 65 650

kabinet-zupana@celje.si

www.celje.si

DŠ 56012390

Sporočilo za javnost

Celje, 22. junij 2023 - V Ljubljani so se predstavniki mestnih občin srečali z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvom za naravne vire in prostor. Delovno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi izhodišč za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v novem programskem obdobju. Razpravljali so o tem, kako bi izvajanje mehanizma CTN, ki je sicer že bil prepoznan kot primer dobre prakse, v programskem obdobju 2021-2027, lahko še izboljšali.

Predstavniki mestnih občin so se na delovnem srečanju pogovarjali o pripravi projektov za novo programsko obdobje, za kar pa je zelo pomembno dobro poznavanje delovanja mehanizma CTN. Celje je na srečanju zastopala vodja Službe za evropske zadeve na Mestni občini Celje mag. Saša Heath-Drugovič. Mestna občina Celje ima za prijavo za sofinanciranje pripravljen nabor projektov s področij urbane prenove, trajnostne mobilnosti in zelene infrastrukture, o katerih bomo še obveščali, ko bo znano, katere projekte bomo prijavljali.

Mehanizem CTN je Evropska komisija uvedla v finančni perspektivi 2014-2020. Mehanizem smo v Sloveniji vzpostavili inovativno in je bil prepoznan kot dobra praksa v priročniku Evropske komisije za urbani razvoj.

Dobro vzpostavljen mehanizem je dal tudi zelo dobre rezultate. V Sloveniji bo skupno uresničenih 91 projektov, katerih skupna investicijska vrednost je 275 milijonov evrov, od je tega 139 milijonov sredstev iz mehanizma CTN, kar 136 milijonov EUR pa lastnih sredstev mestnih proračunov. V Celju sta se iz tega mehanizma sofinancirala projekta Generator/Tehnopark Celje in Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN10.

Še nekaj statistike uspešnega izvajanja mehanizma CTN v Sloveniji:

- 50 ha revitaliziranih urbanih površin

- 377.000 m2 prenovljenih odprtih površin

- 80.000 m2 prenovljenih javnih stavb na urbanih območjih

- 326 urejenih javnih stanovanjskih enot

- 552 stanovanj z izboljšanim razredom energijske porabe

- 42 projektov trajnostne mobilnosti - s številnimi kilometri nove kolesarske infrastrukture za kolesarje in pešce, izboljšavami mestnega JPP itd.

***

Celje, 22. junij 2023

Številka zadeve: 091-7/2022