O-STA

Konec avgusta začneta z delom v zdravstvenem domu 2 koncesionarja

28. junij 2023

V Mestni občini Velenje se zavedamo, kako zelo pomembno je zagotavljanje dobre zdravstvene oskrbe za naše občanke in občane, zato smo januarja letos začeli s postopkom za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje. Predvidoma bosta koncesionarja z delom v Zdravstvenem domu Velenje začela konec avgusta. S podelitvijo koncesij želimo ohraniti oz. še dodatno širiti dostop do javnih zdravstvenih storitev.

Na Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje, kjer je bil predmet razpisa podelitev štirih koncesij, sta pravočasno prispeli dve ponudbi. Koncesijski odločbi ponudnikoma sta bili izdani v mesecu aprilu 2023. Trenutno potekajo postopki pridobivanje obvezne dokumentacije iz strani izbranih ponudnikov, ki so predpogoj, da se lahko podpiše koncesijska pogodba. Podpis koncesijskih pogodb je predviden do konca tega meseca, podpis pogodb med koncesionarji in ZZZS konec julija 2023, začetek izvajanja koncesijske dejavnosti v Mestni občini Velenje pa konec avgusta. Koncesijska razmerja bodo sklenjena za določeno obdobje 15 let. Koncesijske dejavnosti se bodo opravljale v poslovnih prostorih Zdravstvenega doma Velenje na naslovu Vodnikova 1 v Velenju.

Mestna občina Velenje ne more več ponoviti javnega razpisa za koncesije v zdravstvu, čeprav sta se na javni razpis prijavila samo dva ponudnika, razpisana pa so bila štiri mesta. Soglasje ZZZS, ki smo ga prejeli lansko leto za izvedbo tega javnega razpisa ni več aktualno, saj gre za bistveno spremenjene okoliščine. Za podelitev dodatnih koncesij, bi morala Mestna občina Velenje izvesti ponoven postopek po Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje