O-STA

Rekonstrukcija dela ceste v Lokrovec pred zaključkom

Celje, 22. avgust 2023 - Rekonstrukcija 180 metrov dolgega odseka Ceste v Lokrovec, ki jo je Mestna občina Celje začela ob koncu minulega leta, se počasi bliža h koncu. Gre za obnovo odseka od krožišča na severni vezni cesti do stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN 10. Obnovljeni cestni odsek bo prispeval k boljši dostopnosti do novega stanovanjskega naselja in večji varnosti udeležencev v prometu.

V sklopu rekonstrukcije je že bila izvedena obnova komunalne infrastrukture, zgrajeni oporni zidovi in postavljena javna razsvetljava. Trenutno poteka gradnja 6 metrov široke ceste, obojestranskega pločnika in kolesarske steze v skupni širini 2,5 metra ter meteorne kanalizacije.

Dela izvaja podjetje Brahi gradnje d.o.o., pogodbena vrednost del, ki jo financiramo iz občinskega proračuna, pa znaša nekaj več kot 662 tisoč evrov.

Zaključek del je predviden v prihodnjem mesecu.