O-STA

Ne le lepi cvetovi: rastline na klifih bijejo nevidni boj

Dinarska smiljka
Kranjski jeglič
Tommasinijeva popkoresa
Zoisova zvončica

Ne le lepi cvetovi: rastline na klifih bijejo nevidni boj

Ko občudujemo osupljivo floro klifov in skalnatih pobočij, se le redko zavedamo tihega boja, ki ga te rastline bijejo za svoje preživetje. Nedavna mednarodna raziskava je namreč razkrila številne vrzeli v našem razumevanju rastlin, ki jih želimo ohranjati.

Preživetje rastlin je kot štafetna tekma, v kateri je preživetje vrste odvisno od uspešnega prenosa štafete - v tem primeru uspešnega zaključka različnih faz življenja rastlin vse od kalitve semen pa tja do zaključenega cikla razmnoževanja, ki bo ustvaril novo generacijo. Prizadevanje raziskovalcev iz vse Evrope, ki sodelujejo v okviru COST Akcije "ConservePlants", je bilo namenjeno razjasnjenju našega trenutnega razumevanja razmnoževalnega cikla rastlin, posebno tistih ogroženih.

Ekipa pod vodstvom profesorice Giovanne Aronne z Univerze Federico III v Neaplju je združila vse strokovno znanje in se osredotočila na 80 rastlinskih vrst, ki rastejo na klifih in skalnatih pobočjih. Na podlagi opazovanj raziskovalcev, obstoječih znanstvenih publikacij in drugih poročil je ekipa želela izluščiti tiste kritične točke v življenjskem ciklu rastlin, ki bi lahko omejevale njihovo preživetje in obnavljanje.

Rezultati so bili presenetljivi. Naše trenutno razumevanje življenja ogroženih vrst je najpogosteje omejeno na cvetenje, a raziskava je pokazala, da je to najmanj kritična faza v življenju rastlin. Veliko slabše poznamo, koliko semen te rastline proizvedejo, še slabše pa poznamo preživetje mladih rastlin in pomen nespolnega razmnoževanja.

Z raziskavo so raziskovalci želeli spodbuditi ne le botanike, temveč celotno naravovarstveno skupnost in oblikovalce politik, da strategije ohranjanja preusmerijo od preprostega opazovanja cvetočih primerkov ogroženih vrst k podrobnejšemu raziskovanju zapletenih in manj raziskanih faz v njihovem življenju.

Cilj raziskave je spodbujati k razvoju in uporabi drugačnih strategij, ki bodo zagotovile, da ogrožene rastline ne bodo le (za)cvetele, temveč tudi preživele za naše zanamce. V tej tekmi s časom moramo čimprej pridobiti zadostno znanje o dejavnikih, ki ogrožajo preživetje teh vrst. In zavedati se moramo, da pri ohranjanju ogroženih vrst šteje ne le vsaka rastlina, temveč tudi posamezna faza v njihovem življenju.

Članek je bil objavljen v oktobru 2023 v znanstveni reviji "Biological Conservation" (https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110289).

COST Akcijo ConservePlants CA18201 - Integrnirani pristop k varovanju ogroženih rastlinskih vrst v 21. stoletju, vodita dr. Živa Fišer z Univerze na Primoskem ter prof. Giovanna Aronne z Univerze Federico III v Neaplju. V projekt sta vključena še dva raziskovalca z Univerze na Primorskem, ki sta prispevala k omenjeni raziskavi: dr. Peter Glasnović in dr. Boštjan Surina, ki vodita dve delovni skupini znotraj Akcije.

Napisal: dr. Sandro Lanfranco

Prevedla in priredila: dr. Peter Glasnović, dr. Živa Fišer

Fotografije: dinarska smiljka (avtor: Peter Glasnović), kranjski jeglič (avtor: Peter Glasnović), Zoisova zvončica (avtor: Peter Glasnović), Tommasinijeva popkoresa (avtorica: Živa Fišer)