O-STA

Slovesnost ob 70. obletnici Doma starejših občanov Bokalce Ljubljana

Ljubljana, 4. 10. 2023 - V javnem socialnem varstvenem zavodu DSO Ljubljana Vič - Rudnik enota Bokalce je potekala slovesnost ob 70. obletnici doma. Skupaj z enoto Kolezija, ki v teh dneh prav tako praznuje, in sicer 40-letnico, ter zaključek prenove, je zrasel v največji dom v osrednji Sloveniji, saj lahko skupaj sprejme kar 570 stanovalcev. Tudi enota Bokalce je zadnja leta v doživela temeljito prenovo, vključno z energetsko sanacijo, je na slovesnosti poudarila Melita Zorec, direktorica DSO Ljubljana Vič - Rudnik.

Ob tem je poudarila, da ima dom kljub svoji starosti in velikosti dušo, toplino in pridih domačnosti, saj za stanovalce, ki zaradi starosti, bolezni in drugih okoliščin potrebujejo neposredno pomoč pri osnovnih življenjskih potrebah, skrbijo dobronamerni, spoštljivi, srčni in strokovni zaposleni, ki imajo stanovalce in svoje delo radi. Direktorica je izpostavila aktualne izzive kot so pomanjkanje kadra, utrujenost in obremenjenost zaposlenih, neustrezno financiranje dejavnosti, povečani stroški poslovanja, na katere domovi nimajo vpliva ter nujnost boljšega vrednotenja in plačila dela zaposlenih.

Ob tem pa je izrazila prepričanje, da bodo odločevalci skupaj z vodstvi domov uspeli najti ustrezne rešitve za izboljšanje razmer, saj si to "zaslužijo stanovalci, njihovi svojci in vsi starejši ljudje, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč. To je odraz humane in socialne države, ki so jo gradili ravno ti za katere sedaj skrbimo," je dejala Melita Zorec, direktorica DSO Ljubljana Vič - Rudnik.

Valerija Lekić Poljšak, predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, je poudarila, da so domovi starejših občanov institucije, ki 'strokovne storitve izvajajo na neinstitucionalen način'. "Z našim delom se približamo uporabniku, njegovim potrebam in željam v domu in izven doma," je povedala in pri tem je izrazila zadovoljstvo, da je stopil v veljavo novi Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga čakali desetletja in predstavlja pomembno sistemsko in celovito rešitev na področju socialnega varstva v Sloveniji. Odločevalce je spodbudila k čimprejšnji pripravi podzakonskih aktov v sodelovanju s ključnimi deležniki, da bo zakon lahko zaživel tudi v praksi in olajšal življenje starejših, ki potrebujejo osnovno vsakodnevno pomoč in podporo za vključenost v skupnost.

Pohvalila je uspešno delovanje Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik, ki svojo strokovnost in usmerjenost k ljudem dokazuje s predanim in odgovornim delom, o čemer priča zadovoljstvo stanovalcev in svojcev ter pridobljeni certifikati Eqalin, Družini prijazno podjetje in LGBT prijazno. Izpostavila je, da dom sodeluje z vsemi izobraževalnimi ustanovami, ki izobražujejo za poklice s področja socialnega in zdravstvenega varstva, v delo in življenje v domu se vključujejo številni prostovoljci, prav tako pa dom živi z lokalno skupnostjo.

Zbranim je na slovesnosti spregovorila tudi stanovalka ga. Marija Marolt, ki je v domu pet let. "Tu je zdaj moj dom. Zelo sem hvaležna, da sem tukaj in posebej za vso oskrbo in zdravstveno nego. Vse službe v našem domu dobro funkcionirajo in zaposlenim se za njihovo požrtvovalno in plemenito delo v imenu stanovalcev in v svojem imenu najlepše zahvaljujem in želim, da zdržijo tudi v prihodnje."

Zaposlenim v domu se je zahvalila tudi generalna direktorica direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo Ministrstva za solidarno prihodnost mag. Mateja Nagode. "S svojo predanostjo, potrpežljivostjo in vztrajnostjo na marsikateri obraz narišete nasmeh. Vaša prijazna beseda, prijazen stisk roke in čas, ki ga namenjate stanovalkam in stanovalcem, so izjemnega pomena. V Dom prinašate zunanji svet in zavedanje, da je skrb za sočloveka izjemnega pomena." Zahvalila se je tudi vodstvu doma in svoj nagovor zaključila s besedami Rainerja Marie Rilkeja: "Verujem v starost, moj prijatelj. Delati in postarati se, to je tisto, kar od nas pričakuje življenje. In to, da si nekega dne star in še vedno ne razumeš vsega, ampak da šele spet začenjaš, da spet začenjaš ljubiti, upati, hrepeneti, da poskušaš vse povezovati z oddaljenim in neizrekljivim, vse tja do zvezd."

Slovesnost je spremljal kulturni program. Stanovalci so se predstavili kot Žoga band Mambo Kiks pod vodstvom fizioterapevtke Janje Jamnik, nastopili pa so tudi pevski zbor zaposlenih Vokalci, plesalci Folklorne skupine Trzinka, ki deluje v okviru Turističnega društva Kanja Trzin in pevka Jolanda Anžlovar z glasbeno skupino Stari mački. Na slovesnosti so se z drobno pozornostjo spomnili 32 zaposlenih, ki praznujejo okrogel jubilej delovne dobe. Med njimi je kar šest zaposlenih dopolnilo štirideset let delovne dobe, od tega dve zaposleni, ki že štirideset let delata v DSO Bokalce.

VIDEO: Melita Zorec, direktorica DSO Ljubljana Vič - Rudnik. TUKAJ