O-STA

V Celju smo obeležili svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

Celje, 20. november 2023 - Včeraj je bil svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Na ta dan se spomnimo vseh tistih, ki so na cesti izgubili življenje ali pa so jih posledice prometne nesreče hudo prizadele. Ob spominskem obeležju na Levstikovi ulici smo žrtvam prometnih nesreč prižgali svečko, danes pa smo na Osnovni šoli Ljubečna v sodelovanju s Policijsko upravo Celje in Zavodom Vozim pripravili slovesnost, na kateri smo opomnili, da moramo kot družba narediti vse, kar je v naši moči, da bodo naše ceste bolj varne. Učiteljicam in učiteljem celjskih osnovnih in srednjih šol, ki otroke ter mlade ozaveščajo o pomenu odgovornega vedenja v prometu, smo se iskreno zahvalili za njihovo delo in trud. V kulturnem programu so sodelovali učenke in učenci Osnovne šole Ljubečna.

Zavod Varna pot iz Ljubljane si že od leta 2007 na različne načine prizadeva za zmanjšanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Skupaj s somišljeniki in strokovnjaki nudi psihosocialno pomoč osebam, ki so jih prometne nesreče zaznamovale, izvaja preventivno-izobraževalne delavnice in različne prireditve, ki spodbujajo k varni mobilnosti. Zavod Varna pot je vsako leto tudi koordinator aktivnosti, ki se izvajajo ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč pod sloganom Spominjamo se preminulih, pomagajmo preživelim in ukrepajmo za boljšo zdravstveno oskrbo ponesrečencev.

Na Mestni občini Celje vsako leto zavzeto sodelujemo v aktivnostih, ki so namenjene ozaveščanju o prometni varnosti. Zavedamo se pomembnosti vzgoje mladih v odgovorne voznike in razumemo, da je ključno začeti s tem procesom že v otroštvu. Zavzemamo se za trajne spremembe, ki bodo pripomogle k varnejšim cestam in zaščitile življenja vseh udeležencev v prometu, z aktivnostmi pa si močno prizadevamo, da bi dosegli skupni cilj - nič mrtvih na cesti.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje je tudi letos v sodelovanju z Zavodom Vozim, ZŠAM in policijo izvajal preventivno - izobraževalne aktivnosti. Posebno pozornost je namenjal mladim, ki so na začetku svoje življenjske poti in še nimajo dragocenih izkušenj na področju prometa. Nekateri od njih se ne zavedajo, da lahko že trenutek nepazljivosti na cesti za vedno spremeni njihovo življenje ali življenja ostalih udeležencev v prometu.

Kot je na slovesnosti dejal podžupan Samo Seničar, je zelo pomembno, da s cestno-prometnimi pravili na razumljiv in primeren način seznanjamo tudi otroke v vrtcih in osnovnih šolah. Aktivnosti, kot so projekti Kolesarčki, Jumicar, Pasavček in Bodi viden, so tam zelo dobro sprejete. Posebno pozornost na Mestni občini Celje namenjamo tudi aktivnostim trajnostne mobilnosti, ki so z urejanjem varnih kolesarskih poti in vse večjo uveljavitvijo javnega potniškega prometa zelo pomembne pri naslavljanju vprašanja prometne varnosti.

"Vsi smo odgovorni za večjo prometno varnost. Bodimo dober vzgled našim otrokom, širimo ozaveščenost in podpirajmo ukrepe za izboljšanje cestne infrastrukture. Če nam bo s svojim odgovornim ravnanjem uspelo obvarovati vsaj eno življenje, smo naredili veliko" je poudaril podžupan.

Inšpektor v Oddelku za cestni promet Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Celje Edi Baumkirher je dejal, da Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč ni namenjen le tistim, ki so življenje izgubili na cestah, pač pa je tudi opomin vsem nam, ki smo v prometu vsak dan udeleženi.

"Ob vsaki najmanjši nepazljivosti se lahko znajdemo na tej ali oni strani. Na strani žrtve ali povzročitelja. Prometne nesreče ne izbirajo. Zgodijo se nenadno, v resničnost zarežejo s hudo bolečino in pustijo posledice. Domačim, prijateljem in družbi kot celoti. Stanje prometne varnosti, na Celjskem in Koroškem se je v primerjavi s preteklim letom izboljšalo, česar smo veseli, je pa absolutno vsaka smrtna žrtev prometnih nesreč preveč. Na policiji se s svojimi represivnimi kot tudi preventivnim aktivnostmi po najboljših močeh trudimo, da bi se število prometnih nesreč zmanjšalo na minimum. Kljub vsemu trudu je letos v prometnih nesrečah na Celjskem in Koroškem umrlo 10 ljudi, in sicer 6 voznikov osebnih vozil, dva voznika električnih koles, pešec in motorist. Nekaj manj kot 100 ljudi se je v letošnjih prometnih nesrečah huje poškodovalo. Lani v enakem obdobju je na našem območju v prometnih nesrečah umrlo 14 ljudi, 112 se jih je huje poškodovalo.

Nujno je, da si vsi, ki imamo kakršnokoli možnost izboljšati prometno varnost, pridemo nasproti in storimo ne le to, kar se od nas pričakuje, ampak še več. Na Celjskem se tega dobro zavedamo in po moji oceni odlično sodelujemo. Srečanje, kot je današnje, je kot nalašč zato, da znova opomnimo drug drugega, da se zamislimo, spregovorimo in da skupaj najdemo sveže pristope k izboljšanju prometne varnosti. Vsak, pa četudi droben korak, šteje!" je dejal Edi Baumkirher iz PU Celje.

Mestna občina Celje in Zavod Vozim že od leta 2015 sodelujeta v projektu Mestna občina Celje: Varna in mladim prijazna od leta 2015. V tem obdobju smo skupaj izvedli 202 delavnici za 13.613 mladih. Delavnice varnosti v prometu so namenjene dijakom tretjih letnikov srednjih šol in osmim ter devetim razredom celjskih osnovnih šol.

Ambasador Zavoda Vozim Janez Hudej je zaradi posledic prometne nesreče že dolga leta na invalidskem vozičku. Na današnji slovesnosti je znova poudaril, kako zelo pomembno je ozaveščanje mladih o prometni varnosti. "Delitev lastne zgodbe o prometni nesreči in posledicah, ki sem jih doživel, omogoča mladim, da bolje razumejo resničnost in pomembnost varne vožnje. Pozitiven odziv mladih na naše zgodbe kaže, da se dotika njihovih čustev in jih spodbuja k razmišljanju o svojem ravnanju v cestnem prometu. Verjetno so prepoznali močno sporočilo, ki ga nosi naša izkušnja in se zavedajo, kako majhna dejanja lahko vplivajo na njihovo lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Morda je ravno naša iskrenost, odprtost in pogum pri deljenju osebne zgodbe tisto, kar še posebej gani mlade. Prav tako lahko naše osebne izkušnje spodbudijo razmislek o pomenu odgovornosti in previdnosti med vožnjo, kar je ključno za zmanjšanje števila prometnih nesreč. S takšnimi prizadevanji lahko resnično prispevamo k ustvarjanju varnejšega okolja v cestnem prometu," je prepričan Janez Hudej.