O-STA

XR tehnologije v slovenskem šolstvu - vzpostavitev nacionalnega XR in Web 4.0 partnerstva za razvoj digitalnih kompetenc

dr. Peter Štrukelj, predavatelj na UPM

Partnerji projekta Think XR vabimo na pomemben dogodek, ki bo združil strokovnjake, izobraževalne ustanove, mentorje, podjetja in vodilne mislece v tehnološkem sektorju. Dogodek bo osredotočen na vzpostavitev strateškega XR partnerstva, ki bo delovalo kot katalizator za razvoj digitalnih kompetenc v Sloveniji in širše.

Na dogodku bodo predstavljene naslednje vsebine:

- Trendi in napovedi XR tehnologij

- Izkušnje s slovensko XR akademijo

- Rezultati novih srednješolskih XR mentorjev

- Izkušnje in pogled na XR izobraževanje norveške partnerske univerze

- Umestitev v EU kontekst in predstavitev nacionalnega XR partnerstva

- Odprta razprava

Dne: 6. 12. 2023

Čas dogodka: od 16.30 do 18.30 ure

Lokacija: UP Fakulteta za management (Izolska vrata 2, Koper), predavalnica 6

Prosimo vas, da vašo udeležbo na dogodku potrdite na tej povezavi do 4. 12. 2023: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-khtNHk-0ux6O_maY-5e-6VsMmk_YVKi9IhPjvyAwhUOFIyMlM3MVJCUEdNUUw0RUs1MEgyV09EOC4u

Glavni cilji dogodka:

· Razvoj novih izobraževalnih programov, kot je XR akademija, ki bo ponujala tako formalno kot neformalno izobraževanje.

· Ustvarjanje trajnih povezav znotraj izobraževalnega ekosistema, vključno z učitelji, mentorji, svetovalci in podpornim okoljem.

· Spodbujanje sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom za razvoj digitalnih kompetenc.

· Izboljšanje nacionalnih in EU dejavnosti za povečanje učinka projektov in širjenje dobrih praks.

Lepo vabljeni!

Več o dogodku TUKAJ.

Partnerji v projektu Think XR:

·

1

· Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (vodilni)

· Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

· Fakulteta za elektrotehniko (UL)

· Fakulteta za management (UP)

· Hashnet d.o.o.

· Unior Kovaška industrija d.d.

· Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo

http://www.norwaygrants.si

Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 702.596 EUR. Namen projekta je Izobraževanje - krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala.

Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno partnerji projekta Think XR in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje - krepitev človeških virov"