O-STA

Vabljeni v Lirikonfestovo podnebje - šest festivalnih vabil in literarnih razpisov 23. Lirikonfesta Velenje (2024)

Vabilo k predlaganju kandidatov za 21. podelitev častnega naslova "ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika" - "mednarodne Pretnarjeve nagrade" (AP/SKJ-MPN 2024) -- https://uvkf.si/file/repository/01_Vabilo_mednarodna_Pretnarjeva_nagrada_APSKJ_2024_fv2.pdf --
Vabilo k objavi vrhunske novejše slovenske poezije za odrasle v bienalni festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2022-2023/2024), izdani ob 23. Lirikonfestu Velenje (2024) = kandidiranje za 19. in 20. podelitev vseslovenske literarne nagrade "velenjica - čaša nesmrtnosti" (VČN 2024 in 2025) za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st. -- https://uvkf.si/file/repository/02_Vabilo_Rp_Lirikon21_2024_velenjica_casa_nesmrtnosti_2024_2025_fv2.pdf --
Razpis za 8. podelitev književne nagrade "krilata želva" (KŽ 2024) za najboljši slovenski literarni potopis za odrasle v letu 2024, knjižno objavljen v preteklem letu (2023) ali (od leta 2023 enakovredno) za razpisno izbrani najboljši knjižno še neobjavljen -- https://uvkf.si/file/repository/05_Razpis_krilata_zelva_2024_fv2.pdf --
Vabilo k objavi prevedene vrhunske novejše poezije za odrasle v bienalni festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2022-2023/2024), izdani ob 23. Lirikonfestu Velenje (2024) = kandidiranje za 18. podelitev mednarodnega prevajalskega priznanja/plakete "Lirikonov zlát" (LZ 2024) za vrhunske revijalne prevode novejše evropske poezije za odrasle -- https://uvkf.si/file/repository/03_Vabilo_prevajalski_Lirikonov_zlat_2024_fv2.pdf --
Vabilo k objavi esejev na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2024 v bienalni festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2022-2023/2024), izdani ob 23. Lirikonfestu Velenje (2024) = kandidiranje za 4. podelitev bienalnega festivalnega priznanja "Lirikonfestov zlát" (LFZ 2024) za najtehtnejši esej/refleksijo na temo festivalnega književnega omizja v letu 2024 -- https://uvkf.si/file/repository/04_Vabilo_esejisticni_Lirikonfestov_zlat_2024_fv2.pdf --

Vabljeni v Lirikonfestovo podnebje

Velenjska knjižna fundacija

23. Lirikonfest Velenje (2024) - šest festivalnih vabil in razpisov

-- https://uvkf.si/sl/23-lirikonfest-velenje-2024-sest-festivalnih-vabil-in-razpisov --

Ustanova Velenjska knjižna fundacija objavlja šest literarnih vabil k sodelovanju v programu 23. Lirikonfesta Velenje (2024) - celoletnega festivala liričnega in potopisnega občutja - tradicionalnegaknjiževnega srečanja z mednarodnimi gosti v Velenju (z osrednjim festivalnim programom v juniju, predfestivalno med februarjem in majem ter pofestivalno med septembrom in decembrom 2024).

Na 23. Lirikonfestu bo tradicionalno predstavljenih 21 festivalno izbranih slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše poezije, slovenske književnosti in jezika (vabljenih k predstavitvenim literarnim branjem ter refleksijam na temo debatnega književnega omizja), med njimi osrednje festivalni nagrajenci (2024).

Tema festivalnega književnega omizja oz. debatnih refleksij (esejistična izhodišča): Novoustvarjalni literarni okusi v slovenski poeziji in literarnem potopisu 21. st.: preobilje nepresežnosti, neizrečenosti, neprevedljivosti in nepopisanosti ... ?!

Na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 2024 bodo podeljene tri literarne nagrade in dvoje plaket: mednarodna Pretnarjeva nagrada 2024 - častni naslov "ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika" (21. podelitev); velenjica - čaša nesmrtnosti 2024 - vseslovenska literarna nagrada za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st. (19. podelitev); krilata želva 2024 - vseslovenska literarna nagrada za najboljši slovenski literarni potopis, knjižno objavljen v preteklem letu (2023) ali (od leta 2023/2024 enakovredno) za razpisno najboljši knjižno še neobjavljen slovenski literarni potopis (8. podelitev); Lirikonov zlát 2024 - mednarodno literarno priznanje za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle iz razpisno izbranih tujih jezikov v slovenščino ali/in (bienalno) iz slovenščine v razpisno izbrane tuje jezike (18. podelitev) ter Lirikonfestov zlát 2024 - bienalno literarno priznanje za najtehtnejši esej na temo festivalnega književnega omizja (4. podelitev).

23. Lirikonfest Velenje (2024) bo pospremila bienalna festivalna antologija Rp. Lirikon21 (2022-2023/2024), vključena v fotomonografijo portretov lavreatov idr. književnih gostov Lirikonfesta Velenje med letoma 2002 in 2023.

Lirikonfestova mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju bo v letu 2024 (17. leto nagradnih ustvarjalnih bivanj) gostila najmanj enega izbranega književnega ustvarjalca oz. prevajalca.

V Gaju poezije Velenje (21 dreves in 21 poetik za 21. stol.) - leta 2021 zasajenem promenadnem drevesnem parku z umetniško instalacijo v naravi (ob Sadnem gozdu pri velenjskem Škalskem jezeru) v trajnejši poklon vrhunski novejši slovenski poeziji ter Lirikonfestovim lavreatom (osrednje dobitnikom nagrade "velenjica - čaša nesmrtnosti" od leta 2006 daljeza vrhunske desetletne pesniške opuse za odrasle v 21. st.) - bodo "posvečena" visokorastoča drevesa lavreatom Lirikonfesta 2024.

Ob vsakoletnem Lirikonfestu oživi v Starem Velenju rezidenčni paviljon "Rezervat za poezijo" - s pesniškimi branji, debatnimi književnimi omizji in letno prenovljeno "promenadno antologijo verzov" festivalno izbranih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in lavreatov Lirikonfesta (2024).

Večletna financerja Lirikonfesta (2002-2023) sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo RS.

Vabila in razpisi 23. Lirikonfesta Velenje (2024) so objavljeni na www.lirikonfest-velenje.sioz. https://uvkf.si/sl/lirikonfestovo-podnebje inodprti (različno) do: 8. februarja (MPN AP/SKJ24, VČN24/25, MKPRV21), 21. marca (LZ24, LFZ24) in 23. aprila (KŽ24).

V Velenju, 27. decembra 2023

Ustanova Velenjska knjižna fundacija

23. Lirikonfest Velenje (2024)

Ivo Stropnik, vodja festivala,

glavni in odgovorni urednik UVKF

*

Lirikonfestovo podnebje -- https://uvkf.si/sl/lirikonfestovo-podnebje

Velenjska knjižna fundacija

Šest literarnih vabil in razpisov 23. Lirikonfesta Velenje (2024)

www.lirikonfest-velenje.si

(1) Vabilo k predlaganju kandidatov za 21. podelitev častnega naslova "ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika" - "mednarodne Pretnarjeve nagrade" (AP/SKJ-MPN 2024) -- https://uvkf.si/file/repository/01_Vabilo_mednarodna_Pretnarjeva_nagrada_APSKJ_2024_fv2.pdf --

(2) Vabilo k objavi vrhunske novejše slovenske poezije za odrasle v bienalni festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2022-2023/2024), izdani ob 23. Lirikonfestu Velenje (2024) = kandidiranje za 19. in 20. podelitev vseslovenske literarne nagrade "velenjica - čaša nesmrtnosti" (VČN 2024 in 2025) za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st.

-- https://uvkf.si/file/repository/02_Vabilo_Rp_Lirikon21_2024_velenjica_casa_nesmrtnosti_2024_2025_fv2.pdf --

(3) Vabilo k objavi prevedene vrhunske novejše poezije za odrasle v bienalni festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2022-2023/2024), izdani ob 23. Lirikonfestu Velenje (2024) = kandidiranje za 18. podelitev mednarodnega prevajalskega priznanja/plakete "Lirikonov zlát" (LZ 2024) za vrhunske revijalne prevode novejše evropske poezije za odrasle

-- https://uvkf.si/file/repository/03_Vabilo_prevajalski_Lirikonov_zlat_2024_fv2.pdf --

(4) Vabilo k objavi esejev na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2024 v bienalni festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2022-2023/2024), izdani ob 23. Lirikonfestu Velenje (2024) = kandidiranje za 4. podelitev bienalnega festivalnega priznanja "Lirikonfestov zlát" (LFZ 2024) za najtehtnejši esej/refleksijo na temo festivalnega književnega omizja v letu 2024 -- https://uvkf.si/file/repository/04_Vabilo_esejisticni_Lirikonfestov_zlat_2024_fv2.pdf --

(5) Razpis za 8. podelitev književne nagrade "krilata želva" (KŽ 2024) za najboljši slovenski literarni potopis za odrasle v letu 2024, knjižno objavljen v preteklem letu (2023) ali (od leta 2023 enakovredno) za razpisno izbrani najboljši knjižno še neobjavljen

-- https://uvkf.si/file/repository/05_Razpis_krilata_zelva_2024_fv2.pdf --

(6) Zbiranje predlogov za ustvarjalna bivanja na mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju v letu 2024 (MKPRV24)

-- https://uvkf.si/file/repository/06_Zbiranje_predlogov_za_ustvarjalna_bivanja_na_MKPR_v_Velenju_2024.pdf --

(7) Razpisi in vabila v Lirikonfestovo podnebje 2024_skupaj_fv2

-- https://uvkf.si/file/repository/07_Razpisi_in_vabila_v_Lirikonfestovo_podnebje_2024_skupaj_fv2.pdf --

(8) Lirikonfest Velenje 2002-2024_predstavitev 23 let_slo_fv2

-- https://uvkf.si/file/repository/08_Lirikonfest_Velenje_2002_2024_predstavitev_23_let_slo_fv2.pdf --

_ _ _

Festival liričnega in potopisnega občutja / Rezervat za poezijo / Od leta 2002 tradicionalno književno srečanje z mednarodnimi gosti v Velenju

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) / Stari trg 26, 3320 Velenje / SLO / lirikonfest@gmail.com / 03 5870 920 / www.lirikonfest-velenje.si