O-STA

Mestna občina Celje objavila tri javne razpise

Celje, 22. januar 2024 - V Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Celje so objavljeni trije javni razpisi za področja socialne in zdravstvene dejavnosti, mladine ter veteranskih organizacij in društev. Na vse tri javne razpise morajo predlagatelji predloge oddati najkasneje do 16. februarja, in sicer po pošti kot priporočeno pošiljko.

Na Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mesti občini Celje v letu 2024 se lahko prijavijo društva, ustanove, zavodi in druge organizacije, ki delujejo nepridobitno in so registrirane za izvajanje projektov na področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo določene pogoje.

Okvirna višina sredstev, ki so v ta namen zagotovljena v občinskem proračunu za leto 2024, znaša 109.944,00 eurov.

V Javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Celje v letu 2024 je zapisano, da morajo biti področja delovanja mladine dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi rezultati programov morajo biti brezplačni in dostopni javnosti.

Okvirna višina sredstev, ki je v občinskem proračunu za 2024 zagotovljena za ta razpis, znaša 28.662,00 eurov.

Na javni razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC, ki izvajajo svojo dejavnost na področju mladinskega sektorja ter izpolnjujejo določene pogoje.

Za Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev Mestne občine Celje v letu 2024 je v občinskem proračunu za leto 2024 zagotovljeno okvirno 5.000,00 evrov.

Sofinancirani bodo programi, ki vključujejo pripravo in organizacijo prireditev in obletnic, pohodov in srečanj, obujanje in negovanje tradicij, organizacijo izobraževanja, domoljubno vzgojo in s tem povezano obveščanje ali promocijo Mestne občine Celje.

Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami v zvezi z omenjenimi javnimi razpisi je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje: http://moc.celje.si/javni-razpisi.