O-STA

Posvet o naprednih materialih

Tehnološki center SEMTO skupaj s Tehnološko platformo NaMaT in Centrom odličnosti ME organizira 16. in 17. novembra 2006 POSVET O NAPREDNIH MATERIALIH.

Posvet bo potekal v veliki predavalnici Inštituta Jožef Stefan, na Jamovi 39 v Ljubljani.

Cilj posveta je pregledna predstavitev materialov za uporabo v tehniki, elektroniki in mikroelektroniki, ter polimernih in elastomernih materialov. Udeleženci bodo na posvetu dobili celovito informacijo o temeljnih in aplikativnih raziskavah ter razvoju materialov bodočnosti.

Posvet je organiziran kot niz predstavitev laboratorijev, odsekov in podjetij na področju materialov, ki so zajeti v SRA NaMaT, pa tudi širše. Materiali niso razdeljeni v programske skupine, ampak je zaporedje sklopov in predstavitev izbrano tako, da so udeleženci posveta prisotni oba dneva in tako posvet omogoči kvaliteten pretok informacij.

Poslanstvo TC SEMTO je zajeto v geslu "POVEZUJEMO ZNANJE" in ravno to je tudi osnovni namen posveta. Vzpostaviti dvosmerno komunikacijo med inštitucijami znanja in industrijo: v eno smer vedenje o raziskavah in razvojnih možnostih in v drugo smer o potrebah in razvojnih problemih. Omenjeni posvet ima torej za cilj tudi graditi nove povezave med inštituti in fakultetami ter industrijo. Povezave, ki bodo inicirale tudi nove skupne projekte in kandidirale za razvojna sredstva.

Ocenjujemo, da je to do sedaj najcelovitejši pregled raziskav in razvoja na področju materialov za elektrotehniko v Sloveniji z aktivno udeležbo najeminentnejših strokovnjakov.

Program posveta je objavljen na spletni strani TC SEMTO: http://www.zavodtcsemto.si/, kjer se lahko v rubriki "Obvestila" tudi prijavite k udeležbi. Kotizacije ni.

KONTAKTI:

Jožef Perne, univ.dipl.inž.el.

Direktor

Zavod TC SEMTO

Stegne 25, 10000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 519 1281

mob.tel.: 031 684 128

fax: +386 (0)1 511 4240

e-mail: jozef.perne@zavodtcsemto.si