O-STA

Družba Rx Processing objavila 5-letni finančni načrt

Časnikarji za farmacijo/Poslovni uredniki

WILMINGTON, Delaware - (BUSINESS WIRE) - 8. 11. 2006 - Družba Rx Processing (OTC: RXPC) je objavila finančni načrt; dokument je mogoče prenesti s spletnega mesta družbe: www( BW.rxprocessingcorp.com.

Sestanek delničarjev družbe Rx Processing v kraju Lawrence, v Kansasu, ki je se je odvijal 7. novembra 2006, je bil uspešen; izglasovani sta bili namreč dve ključni zadevi: zmanjšanje števila odobrenih delnic in sprejetje poslovnega in finančnega načrta, ki bo predložen komisiji SEC (ameriška Komisija za vrednostne papirje) za izvršitev registracije 15C-211. Danes se javna objava poslovnega in finančnega načrta v tem vedno kompleksnejšem okolju zdravstva osredotoča neposredno na podporo približno 20 000 ameriških neodvisnih farmacevtskih podjetij, ki so se danes znašla pod hudim finančnim pritiskom velikih trgovskih družb, zavarovalnic in vladnih načrtov za povračila, vključno z načrtom Medicare, del D.

Naš poslovni/finančni načrt vsem preteklim in sedanjim vlagatelji predstavlja, kaj nameravamo finančno doseči v naslednjih petih letih. Temelji na zavarovalno-tehnični analizi pretekle realizirane prodaje. Prek našega programa zagovorništva bomo poskušali zmanjšati stroške dostopa do cenovno dostopnih zdravil na recept in laboratorijske diagnostike za podjetja in posameznike v Združenih državah. Na podoben način bomo pospešili distribucijo neposredno do potrošnikov, prek strogo nadzorovanih naročil po pošti, kar bomo kombinirali z napotitvijo strank neodvisnim farmacevtskim podjetjem, ki bodo zagotovila zdravila za zdravljenje akutnih stanj. o nego.

Na sestanku delničarjev sta bili z glasovanjem odobreni naslednji zadevi:

1. Zmanjšanje števila odobrenih delnic družbe Rx Processing s 500 milijonov na 100 milijonov.

2. Sprejetje poslovnega načrta in finančnega načrta, ki bo predložen SEC (Komisiji za vrednostne papirje).

"Naša vera je močna, finančni načrt natančen, poslovni načrt pa predvideva, da se bo družba Rx Processing postavila na stran neodvisnih farmacevtskih podjetij in jim zagotovila platformo, da bodo lahko konkurirala velikim prodajalcem," je dejal Peter Fiorillo. "Naš poslovni in finančni načrt trenutnim in potencialnim delničarjem zagotavlja analitično orodje, s katerim bomo lahko ocenjevali svoj napredek v prihodnosti in dosegali višji dohodek in kapital delničarjev."

Delnice O/S (v lasti delničarjev): 61.633.577

Delnice v obtoku: 21.744.502

Opomba za delnice O/S : Velik del povečanja O/S je posledica ponovne izdaje omejenih delnic, po tem ko je Peter Fiorillo preklical svoje osebne splošne delnice, da bi lahko družba Rx Processing lahko dokončala prevzem družbe Canada Drugs of Spring Hill.

O družbi Rx Processing

Družba Rx Processing je inovator v distribuciji farmacevtskih zdravil in laboratorijske diagnostike, upravlja pa spletno trgovino na dveh lokacijah z modelom neposrednega dostavljanja potrošnikom - za zdravstvene potrebe ameriških državljanov, ki so slabo zavarovani ali sploh niso. Naša tehnološka platforma služi ameriškim državljanom, in sicer z našim varnim programom zagovorništva RxPC, neodvisnim programom za farmacevtsko svetovanje, in podjetjem prijaznim sistemom naročanja na laboratorijska testiranja in zdravil na recept prek licenciranih farmacevtskih družb v ZDA in centrov za zdravstvene storitve s certifikatom CLIA.

Družba zagotavlja dostop do zaščitenih in generičnih zdravil, ki jih je odobrila agencija FDA ter do več tisoč laboratorijskih diagnostik, z dostopom do več kot 4 000 centrov za jemanje vzorcev s potrdilom CLIA. Družba Rx Processing ocenjuje, da bi ti programi za podjetja lahko koristili več kot 48-im milijonom ameriških državljanov.

Izjava v skladu z načeli "varnega pristana"

Vse izjave v tej objavi za javnost, ki niso zgodovinska dejstva, so "napovedi za prihodnost" Napovedi za prihodnost, vključno s temi o prihodnjih pričakovanjih, prihodkih in zaslužkih družbe in vse druge napovedi za prihodnost (npr. o operativnih rezultatih in prodaji) so predmet predvidevanj in prepričanj na osnovi trenutnih informacij, znanih družbi, in dejavnikov, ki so predmet negotovosti, tveganj in drugih vplivov, ki jih družba ne more nadzorovati in lahko povzročijo, da se rezultati materialno razlikujejo od pričakovanih.

KONTAKT:

Rx Processing Corporation, Wilmington

Tim Gillesse, 800-576-7055

http://www.rxprocessingcorp.com