O-STA

20-let MIC-a Velenje

Letos praznuje Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Velenje 20 let delovanja. V torek, 26. marca smo zato zbrali goste, ki so skupaj z nami ustvarjali njegovo zgodbo in tiste, ki jo z nami gradijo danes in v prihodnosti. Po uvodnem nagovoru direktorja Šolskega centra Velenje, g. Janka Pogorelčnika, je zbranim svoje poglede na prestrukturiranje SAŠA regije in sodelovanje med gospodarstvom in izobraževanjem predstavil župan Mestne občine Velenje, g. Peter Dermol. Nato je Minister za Okolje, podnebje in energetiko, mag. Bojan Kumer poudaril nujnost zelenega prehoda v nizkooglično družbo, kar se je navezovalo na temo srečanja, odprtje poligona za izobraževanje inštalaterjev fotovoltaike. Po uvodnem delu je zbranim gostom vodja MIC, g. Darko Lihteneker predstavil dejavnosti na področju funkcionalnih izobraževanj za podjetja in posameznike, sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih projektih, izdelavo laboratorijske opreme za šole, fakultete in podjetja v Sloveniji in v tujini ter druge dosežkov MIC-a Šolskega centra Velenje. V tem obdobju smo skupaj s podjetji in ostalimi poslovnimi partnerji razvili veliko prototipnih merilnih mest in simulacij; na podlagi izkušenj, pridobljenih v pri postavitvi sistema za avtomatično izposojo koles BICY, smo razvili in implementirali svoj sistem za izposojo koles Micikel, ki deluje že v več kot 10 slovenskih mestih, aktivni pa smo bili tudi pri spodbujanju razvoja drugih medpodjetniških izobraževalnih centrov v Sloveniji in v tujini.

Pomočnik vodje MIC, g. Uroš Lukič pa nam je pomagal pokukati v prihodnost z orisi vizije za MIC v naslednjih letih in desetletjih. Vlada RS je januarja 2022 sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Ta določa, da bo Slovenija najpozneje leta 2033 prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije, kar bo močno vplivalo tudi na našo regijo.

MIC že od samega nastanka zelo dobro sodeluje z gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki ter ostalimi institucijami v regiji in širše. Skupaj s podjetjem NET-poslovne storitve smo že leta 2008 pričeli ponujati na trgu specialistična usposabljanja za vzdrževalce, tehnologe in razvojne kadre v podjetjih. V tem obdobju smo v naših učilnicah, laboratorijih in delavnicah usposobili že več kot 3000 oseb iz celotne Slovenije. Pri usposabljanjih v naših laboratorijih in delavnicah uporabljamo sodobno opremo, vodijo pa jih naši strokovnjaki in strokovnjaki iz podjetij. Prednost tovrstnega pristopa je možnost hitrega odziva na spremembe in zahteve okolja. Zaradi naše fleksibilnosti pri oblikovanju in organizaciji izobraževanj in usposabljanj smo zelo dobro sprejeti pri podjetjih, ki k nam napotuje svoje zaposlene.

Prihajajoče obdobje prestrukturiranja bo v regijo SAŠA pripeljalo nova podjetja in s tem tudi nove tehnologije, ki so vse močneje prepletene z digitalizacijo 4.0 in 5.0 ter z vedno večjo prisotnostjo umetne inteligence. Na MIC-u smo pripravljeni na ustvarjanje novih strokovnih vsebin za usposabljanja za sodobne poklice prihodnosti, ki bodo omogočali prihodke z višjo dodano vrednostjo. Nekaj tovrstnih programov je pri nas že razvitih in so v fazi testiranja in implementacije, ostale pa bodo narekovale tehnologije prihodnosti, ki jih na MIC u ves čas intenzivno spremljamo in preučujemo.

Predstavitev idejne rešitve za izgradnjo centra za kulinariko in turizem in študentskega doma na območju Starega jaška

Velenje je bilo vedno mesto, ki je stremelo k razvoju in rasti. Ob pobudah za decentralizacijo višjega in visokega šolstva so se pojavile tudi ambicije za preusmeritev delovne sile v visokotehnološke poklice in dejavnosti in s tem potrebe po organizaciji in nadgradnji obstoječih izobraževalnih programov z vsemi povezanimi spremljevalnimi dejavnostmi in infrastrukturo. Glede na to, da je v Mestni občini Velenje ta trenutek že Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za varstvo okolja in Višja šola Šolskega centra Velenje z več različnimi programi, že več let iščemo permanentno rešitev za pokrivanje potreb nastanitev študentov, ki prihajajo študirati v naše mesto iz oddaljenih krajev (in držav). Ideja, da bi na območju velenjskega starega jaška zgradili kampus, se je v teh letih že delno realizirala: izgradil se je Medpodjetniški izobraževalni center, v bližini je raziskovalni inštitut Eurofins Erico in Muzej premogovništva Slovenije, za te namene se pripravlja tudi stavba stare elektrarne. Poleg prepotrebnega študentskega doma želimo zgraditi tudi Center za kulinariko in turizem z nastanitvenimi kapacitetami. Ta bi omogočal izvajanje praktičnega dela izobraževanja za kulinariko, strežbo in turizem (NPK in funkcionalna izobraževanja), kar se navezuje na vizije regije SAŠA regija o prestrukturiranju v turistično območje, za kar bodo seveda potrebni kvalitetni kadri.

V ta namen je CRTI SAŠA pripravil idejne rešitve, ki bodo predstavljene na tem dogodku: z obnovo stare elektrarne in izgradnjo študentskega doma in pa Centra za kulinariko in turizem bi skupaj z že obstoječimi izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami v okolju, s pripadajočimi športnimi objekti, bližino jezera, to lahko postal eden najlepših kampusov v srednji Evropi.

Odprtje poligona za usposabljanje inštalaterjev fotovoltaike in podpis partnerskih pogodb o sodelovanju na področju izobraževanja za inštalaterje OVE

Direktiva EU zahteva, da države vzpostavijo sistem usposabljanja certificiranja ter vzpostavitev registra usposobljenih inštalaterjev OVE in URE. Ta direktiva se v Sloveniji slabo izvaja, oz. sploh ne izvaja, v sosednjih državah pa je že dobro uveljavljena. Na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, smo skupaj s partnerjem, Mednarodnim centrom za prenos znanja (MCPZ), podpisali petletno pogodbo za usposabljanje inštalaterjev OVE. Za potrebe tega projekta smo postavili poligon za usposabljanje inštalaterjev fotovoltaike, ki ga so ga minister, mag. Kumer, župan MOV g. Dermol, direktor ŠC Velenje, g. Pogorelčnik in vodja MIC g. Lihteneker, skupno odprli.

Ob smo tudi uradno potrdili sodelovanje, ki nam je omogočilo postavitev novega poligona: predstavniki Mednarodnega centra za prenos znanja, Ambit d.o.o., Hermi d.o.o., HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Provarnost d.o.o., SHRACK technik d.o.o., Sinergije Plus, TAB tovarne avtomobilskih baterij d.d., in Ustanove za stručno izobraževanje odraslih WMTA Banja Luka so v imenu svojih podjetij podpisali dogovore o sodelovanju pri organizaciji in izvedbi usposabljanj za inštalaterje fotovoltaike.

Za konec so gosti poskusili dobrote, ki so jih pripravili dijaki in učitelji Šole za storitvene dejavnosti Šolskega centra Velenje.