O-STA

Razstava študentov umetniškega študijskega programa Univerze na Primorske ob praznovanju 1500. obletnice mesta Koper

Razstava Vizualne umetnosti in oblikovanje.
Mala loža Koper

V okviru odprtja razstave študentov umetniškega, dodiplomskega študijskega programa bo 4. aprila 2024 v Mali loži v Kopru predstavljen tudi nov magistrski študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje, ki je razpisan za študijsko leto 2024/2025. Ravno 4. aprila se odpira tudi prvi prijavni rok za vpis na podiplomske študijske programe.

K praznovanju 1500. obletnice mesta Koper se je priključila tudi Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, ki to leto praznuje 50. obletnico svojega obstoja. V okviru obletnice študentje umetniškega študijskega programa v četrtek, 4. aprila 2024, ob 18. uri v Mali loži v Kopru vabijo na odprtje razstave Umetniška intervencija - podoba in simbol, ki so jo pripravili pod mentorstvom izr. prof. dr. Tilna Žbone, akademskega slikarja.

Ob razstavi predstavniki Oddelka za umetnost na Pedagoški fakulteti izpostavljajo pomembno pridobitev novega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, s katerim je sedaj za študente univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje vzpostavljena vertikala v izobraževalnem procesu.

Gre za interdisciplinaren študij, ki povezuje različna likovna področja in umetniško-ustvarjalne prakse. Študenti 2. stopnje bodo poglobili znanja in veščine s področja umetniškega ustvarjanja in produkcije, pri izvajanju kritične presoje in refleksije pa nadgradili razumevanje razvoja umetniške produkcije ter teoretično-zgodovinskih predpostavk, ki to produkcijo pogojuje. Pri tem je umetniška praksa jedro vseh študijskih dogajanj, saj je le v njej mogoče dejansko in sproti preverjati učinke umetniško raziskovalnih in konceptualnih strategij.