O-STA

1. državno tekmovanje iz KNX

V torek, 2. 4. 2024, je potekalo 1. državno tekmovanje iz KNX v organizaciji Elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje na Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje. Sodelovalo je 10 slovenskih strokovnih srednjih šol, ki izvajajo elektrotehniške programe, in sicer Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Srednja tehniška šola Šolskega centra Kranj, Srednja šola tehniških strok Šiška, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje, Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Srednja šola Krško Šolskega centra Krško - Sevnica, Elektro in računalniška šola Šolskega centra Ptuj, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Šolskega centra Novo mesto ter Elektro in računalniška šola Šolskega centra Velenje.

Uvrstitve

Zmagala je ekipa Srednje šole Šolskega centra Krško - Sevnica. 2. mesto je dosegla Srednja elektro in računalniška šola Maribor, 3. mesto pa Elektro in računalniška šola Šolskega centra Velenje. Čestitamo!

Tehnologija KNX

Tehnologija KNX omogoča izvedbo naprednih inštalacijskih sistemov v objektih, ustvarjalnost pri načrtovanju in izvedbi inovativnih projektov.

KNX je svetovni standard za napredne sisteme v hišah in stavbah. Gre za odprti protokol, ki omogoča avtomatizacijo različnih funkcij v stavbah, kot so osvetlitev, ogrevanje, prezračevanje in varnostni sistemi. Omogoča povezljivost med različnimi napravami, ne glede na proizvajalca. To pomeni, da lahko uporabniki integrirajo naprave različnih proizvajalcev v enoten sistem upravljanja. Omrežje vključuje širok spekter senzorjev (npr. senzorji gibanja, temperature in vlage) in aktuatorjev (npr. stikala, regulatorji temperature, motorji za zavese), ki omogočajo nadzor in avtomatizacijo različnih funkcij. Prednost pri uporabi naprednih inštalacijskih sistemov se kaže tudi v upravljanju z energijo v stavbah, saj omogoča avtomatizacijo osvetlitve, ogrevanja, prezračevanja ...

Pridobljene kompetence za dijake

Pomembno je, da se šole vključujejo v nove tipe tekmovanj, saj s tem dijakom ponudijo raznoliko znanje in veščine na aktualnih področjih tehnologije. Dijaki se naučijo osnov tehnologije KNX, vključno z arhitekturo omrežja, tipi naprav, povezljivostjo in protokoli za komunikacijo med napravami. Dijaki pridobijo izkušnje pri načrtovanju in konfiguriranju sistemov KNX za različne aplikacije v stavbah ter veščine konfiguriranja scenarijev za upravljanje funkcij v stavbah. Dijaki se srečajo z izzivi, ki zahtevajo analitične spretnosti pri razumevanju in odpravljanju napak v sistemih. Dijaki imajo priložnost razviti svojo kreativnost in inovativnost pri oblikovanju naprednih inštalacij ter pri ustvarjanju novih idej za izboljšanje funkcionalnosti in učinkovitosti sistemov.

Sodelovanje na tekmovanju iz KNX dijakom omogoča pridobitev praktičnih izkušenj, utrditev timskega dela, pripravo na poklicni poti in razvoj široke palete veščin, ki jim bodo koristile pri njihovi nadaljnji karieri v elektrotehniki, računalništvu ali sorodnih področjih.

Maja Glušič in Klementina Selčan

Elektro in računalniška šola

Šolski center Velenje