O-STA

Ustvarjalci v Celju oživili prostor začasne rabe Glavni trg 8

Glavni trg 8 Celje
Glavni trg 8 Celje
Glavni trg 8 Celje

Po tem, ko so v Zavodu Celeia Celje februarja letos objavili javni poziv za oddajo večnamenskega prostora Glavni trg 8 v začasno rabo, je do konca leta na voljo le še nekaj terminov do zapolnitve vseh razpoložljivih kapacitet. Prostor je že dobil svojo vizualno podobo, v fazi izvedbe je nakup osnovne opreme za izvajanje dejavnosti.

Na javni poziv za začasno rabo večnamenskega prostora Glavni trg 8, ki so ga v Zavodu Celeia Celje objavili februarja letos, so fizične in pravne osebe (umetniki, ustvarjalci, društva, skupine ...) doslej prijavile dvajset projektov, od tega so že izvedli tri gledališke predstave in tri delavnice oz. ustvarjalnice za različne ciljne publike (otroke, ljubitelje plesa, klobučarskih kreacij). "Po testnem obdobju konec lanskega leta, ko je bilo v prostoru na Glavnem trgu 8 izvedenih šest, po vsebini in formatu raznolikih dogodkov, smo pričakovali, da bo odziv na javni poziv dober. Naša pričakovanja so se uresničila. Z veseljem ugotavljamo, da smo uspešni pri začasni oživitvi prostora ter s tem tudi širšega okolja na Glavnem trgu v Celju. Dogajanje se namreč, če je le mogoče, seli iz notranjosti tudi na prosto," je o rabi začasnega prostora Glavni trg 8 povedala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje. Slednji z omenjenim prostorom upravlja, lastnica pa je Mestna občina Celje.

Javni poziv bo odprt do zapolnitve razpoložljivih kapacitet. Te se sproti polnijo, nekaj prostih terminov je, po besedah Tadeje Falnoga, ki v Zavodu Celeia Celje skrbi za mestni marketing, še julija in avgusta ter konec oktobra in v začetku novembra.

Med že prijavljenimi in terminsko usklajenimi vsebinami bo do konca leta 2024 mogoče obiskati pop-up dogodke, kreativni sejem, posvete na različne teme, delavnice in srečanja, dogodke ob robu festivala Vstop prost, razstave, gledališke predstave, predstavitve modnih znamk ... Za vse uporabnike velja, da je uporaba prostora brezplačna, plačati morajo le pavšalne stroške uporabe.

Prostor začasne rabe Glavni trg 8 je sicer že dobil svojo vizualno podobo, za katero je poskrbela Neža Penca, v fazi izvedbe je tudi nakup osnovne opreme za začasnim uporabnikom prijaznejše in kakovostnejše izvajanje prijavljenih projektov.