O-STA

Zakaj je pomembna likovna umetnost v vzgoji in izobraževanju

Danes so, na nekaterih izbranih osnovnih šolah po Sloveniji, pisali učenci devetih razredov nacionalno preverjanje znanja iz predmeta likovna umetnost.

Likovni pedagogi in člani Društva likovnih pedagogov LIKOVNOST že vrsto let opozarjamo na problem našega šolstva: premalo ur namenjenih za predmete, kjer otroci urijo svoje kreativno razmišljajo in svoje finomotorične spretnosti.

Z uvedbo devetletne osnovne šole so namreč učencem od 6. do 9. razreda odvzeli po eno uro predmeta likovna umetnost (prej se je predmet imenoval likovna vzgoja). Tako imajo učenci od 6. do 9. razreda le po 1 uro likovne umetnosti na teden, kar znese 35 ur na leto, v 9. razredu le 32 ur na leto.

V tej eni uri bi naj z učenci predelali določeno teoretično znanje likovne teorije ter likovno ustvarjali.

Žal je ena ura odločno premalo, saj učenci v tem času šele začnejo kreativno razmišljati in likovno ustvarjati, potem pa je že konec učne ure. S tem pri učencih ustavljamo miselni in ustvarjalni proces. Premalo časa za razumevanje in ponotranjenje likovnih vsebin vodi v površno in plitko likovno prakticiranje, ki nima ustreznega izobraževalnega, kaj šele vzgojnega učinka na učence. Likovni pedagogi ne zmoremo več uresničiti ciljev UN, v katerih so vsebine že tako skrčene na minimum. Tako okrnjene vsebine likovne umetnosti vodijo v marginalizacijo likovne umetnosti, četudi je v življenju vpletena v vsak del našega bivanja.

Nerazumevanje likovnosti v družbi vodi v dehumanizacijo in manipulacijo.


Pošiljam vam pismo, ki smo ga skupaj sestavili člani društva.

Prosimo vas, da o tem problemu obvestite javnost.

Ob prenovi učnih načrtov bi bilo prav, da se spremeni tudi predmetnik, ki bi otrokom namenil več ur predmeta likovna umetnost. O tem smo ob koncu prejšnjega šolskega leta že pisali ministru za šolstvo, ministrici za kulturo, na Zavod republike Slovenije za šolstvo, kurikularni komisiji za prenovo učnih načrtov ..., a žal odgovornost za možnost prenove predmetnika prelagajo na druge.

Prav je, da vsak po svojih najboljših močeh širimo zavedanje o pomembnosti ustvarjalnega - kreativnega mišljenja, ki pomembno vpliva na zdrav razvoj otroka in mladostnika, pa tudi družbe kot celote. Družba, ki omejuje dejavnosti, ki so povezane z ustvarjalnim mišljenjem in kreativnostjo, si dela nepopravljivo in trajno škodo.