O-STA

Center sodobnih umetnosti Celje tudi poligon za ustvarjalno mladino

Center sodobnih umetnosti Celje - razstava (Na)proti Človeku

V Centru sodobnih umetnosti, ki deluje pod okriljem Zavoda Celeia Celje, bo ob 20. obletnici programa umetniška gimnazija - likovna smer na Gimnaziji Celje - Center na ogled 10. razstava ustvarjalnih projektov in likovnih izdelkov dijakinj in dijakov, ki ustvarjajo s slovenskimi umetnicami in umetniki. Odprtje razstave (Na)proti Človeku bo v Galeriji sodobne umetnosti v četrtek, 16. maja 2024, ob 12. uri.

V Centru sodobnih umetnosti (CSU) že desetletje sodelujejo z Gimnazijo Celje - Center (GCC) in dijaki ter dijakinjami umetniške gimnazije - likovne smeri. Ob 20. obletnici programa CSU sodeluje z deseto razstavo ustvarjalnih projektov in likovnih izdelkov mladih umetnikov. "V obliki organiziranih delavnic na teme iz polja sodobne umetnosti v naših galerijah, s slovenskimi umetnicami in umetniki, razširjajo svoje znanje. Krovno temo šolskega leta 2023-2024 Gimnazije Celje - Center Proti Človeku, ki izhaja iz naslova pesmi Srečka Kosovela, smo za 20. študijsko razstavo Koraki za ... jutri 2 v Centru sodobnih umetnosti predrugačili v podnaslov razstave in praznovanja (Na)proti Človeku. V negotovih globalnih razmerah, ob mednarodnih konfliktih, ob perečih ekoloških vprašanjih in ob porastu prisotnosti duševnih stisk ljudi, podnaslov predlaga, da se "Človeku" znova solidarno in odgovorno približamo. Kako na sodobnost gledajo mladi, lahko prepoznamo iz posameznih sklopov izdelkov na razstavi, ki le delno prikazujejo njihov proces spoznavanja večplastnega polja sodobne umetnosti," je sodelovanje med GCC in CSU predstavila kustosinja centra in razstave (Na)proti človeku Maja Antončič ter pojasnila, da so letos k sodelovanju povabili uspešne slovenske umetnice mlajše generacije, ki so poleg znanja o umetniškem snovanju z mladimi delile tudi svoje izkušnje prehoda iz njihovega študijskega procesa v kariero umetniškega poklica. Pri delu so se opirale na ključne izsledke svoje umetniške prakse, predvsem pa na načine raziskovanja, ki so močno prežeti s pomembnimi družbenimi tematikami ali aktualnimi pogledi na sodobno umetnost.

Dijaki in dijakinje so tako z umetnico Saro Rman spoznavali sodobno fotografijo, z umetnico Majo Hodošček so spoznavali medij performansa, pojavnost aktualnih spletnih tem so raziskovali pod mentorstvom umetnice Lare Reichmann, pod mentorstvom Tatiane Kocmur pa so skozi gibalne vaje zavedanja teles(a) v prostoru, zaznavanje okolice z vključevanjem različnih čutil in skozi kolektivnost, odkrivali svoja počutja in odnose.

Na 10. razstavi ustvarjalnih projektov in likovnih izdelkov, ki je med drugim mišljena kot poligon za predstavljanje ter preizkušanje različnih umetniških medijev in praks, so izpostavljeni še izdelki, ki so nastali pod mentorstvom celjskih umetnic Ive Tratnik in Mojce Senegačnik ter umetnika Narcisa Kantardžića, in sicer v okviru povabila k dopolnitvi učnih vsebin na šoli. Med avtoportreti velikih formatov, solidarnostnimi majicami, klasičnimi oljnimi slikami in predstavljenimi izdelki iz delavnic v CSU je mogoče ujeti raznolikost obravnavanih umetniških vsebin, ki jih dijakinjam in dijakom že dvajseto leto ponuja program umetniške gimnazije - likovna smer.

Odprtje razstave (Na)proti Človeku bo v Galeriji sodobne umetnosti v četrtek, 16. maja 2024, ob 12. uri. Uro kasneje bo v Osrednji knjižnici Celje sledilo odprtje 20. študijske razstave, za tem pa še vodstvo po razstavi Borba za arhitekturo z avtorjem Timotejem Jevšenakom v Galeriji AQ GCC v celjski Umetniški četrti (U4). V dvorcu Novo Celje bo ob 19. uri še odprtje jubilejne razstave Koraki za ... jutri 2 z izborom umetniških del strokovnih (so)delavcev in nekdanjih dijakov umetniške gimnazije - likovna smer na Gimnaziji Celje - Center.

Dodatne informacije:

Rok Lipnik, ravnatelj, rok.lipnik@gcc.si

Otmar Uranjek, vodja programa umetniška gimnazija, otmar.uranjek@gcc.si in 041 324 767

Dodatne informacije

o razstavi v Galeriji sodobne umetnosti

Center sodobnih umetnosti

Maja Antončič, kustosinja

E: maja.antoncic@celje.si

T +386 3 426 51 60; M: +386 51 681 995