O-STA

Nov dekan Fakultete za turistične študije - Turistica izr. prof. Emil Juvan, PhD Avstralija

izr. prof. Emil Juvan, PhD Avstralija
Portoroška UP FTŠ Turistica

Rektorica Univerze na Primorskem je za novega dekana, skladno z rezultati volitev, ki so na Fakulteti za turistične študije - Turistica potekale v mesecu marcu 2024, imenovala izr. prof. Emila Juvana, PhD Avstralija.

Novi dekan bo funkcijo opravljal od 1. junija 2024 do 31. maja 2028 in bo na tem mestu nasledil doc. dr. Marijano Sikošek, ki je vodila fakulteto zadnja štiri leta. Njegovo vodenje fakultete bo usmerjeno v krepitev zavedanja strokovne, splošne in politične javnosti o pomenu strokovnih znanj v turizmu in ustvarjanju pogojev za kakovostno izobraževalno ter raziskovalno dejavnost na področju turizma. Skupaj s sodelavci si bo prizadeval za odgovoren pristop k izobraževalno-raziskovalni dejavnosti, ki vodi v oblikovanje kakovostnih kadrov v turizmu. Poseben poudarek bo namenil usklajenosti turističnega izobraževanja s potrebami gospodarstva ter dvigu ugleda turizma kot izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na vseh treh stopnjah študija.

Ob nastopu mandata je poudaril: "Pred nami so novi izzivi in številni projekti, nove ideje, ki jih želimo uresničiti v dobrobit zaposlenih, študentov in gospodarstva. Vrata Turistice bodo, kot vedno, odprta vsem, ki jih zanima trajnostni razvoj turizma in partnerstvo za oblikovanje kakovostnega raziskovalnega, izobraževalnega in poslovnega okolja v turizmu. S sodelovanjem verjamem, da bomo zmogli v prihodnjih letih še utrditi status naše fakultete kot vodilne slovenske pedagoške, znanstveno raziskovalne in strokovne inštitucije na področju turizma."

Fakulteta za turistične študije - Turistica

Služba za komuniciranje

Kontakti: mariana.rodela@fts.upr.si