O-STA

Seminar NPO Japan Data in Inštituta za raziskave komunikacij o zdravju baby boom generacije

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--25. decembra, 2006--11. decembra je bilo japonsko ministrstvo za zdravje, delo in socialne zadeve povabljeno na seminar, ki sta ga v dvorani Japan Amway Auditorium organizirali NPO Japan data tokijski in Inštitut za raziskave komunikacij (Communication Research Institute ). Seminar se je osredotočil na zdravje baby boom generacije, ki predstavlja večino japonske populacije in se bliža upokojitvi.

Ministrstvo za zdravje, delo in socialne zadeve je govorilo o potrebi po usmerjenih zdravniških pregledih. Njihov namen je do leta 2015 za 25% zmanjšati pojavnost metabolnega sindroma, ki se pri baby boom generaciji pojavlja vse pogosteje. Cilj bomo dosegli z osredotočenjem obsega zdravstvene nege na usmerjene zdravniške preglede za vse zavarovance, starejše od 40 let. V naslednjem koraku je potrebno določiti, kdo potrebuje informacije, kdo spodbudo in kdo aktivno podporo. Temu bo sledilo svetovanje za tiste, ki presegajo določen prag. Za odtekanje osebnih podatkov, na primer podatkov, ki jih zdravstveni delavci pridobijo pri pregledu ali svetovanju, so predvidene kazni, tudi zaporna kazen.

Farmakolog Dr. Mizušima, ki je tudi izredni profesor na Univerzi za medicino in dentalno medicino v Tokiu, je govoril o medicinskih SNS raziskavah. Pojasnil je, da je rak danes delno ozdravljiv, vendar ostaja glavni vzrok smrti. Da bi izboljšali natančnost zdravljenja je potrebno zdravljenje prilagoditi posameznim pacientom s posebnimi zdravili in terapijami. Dr. Mizušima je predstavil številne primere s tujine, na primer ameriško podjetje Pharmaco Genomics, ki je odkrilo, da so učinkovitost zdravil in njihovi stranski učinki odvisni od posameznikove genske zasnove. Predstavil je tudi širitev mreže javnega zdravstva v Veliki Britaniji in koncept strateške defenzivne zdravstvene nege, ki predvideva večjo uporabo informacijskih tehnologij v zdravstvu.

Dr. Tanaka, profesor na podiplomskem študiju na Univerzi za medicino in dentalno medicino v Tokiu, je govoril o izgradnji japonske različice elektronske zdravstvene kartoteke (EHR). Za izboljšanje zdravstvene nege japonskih državljanov v vseh obdobjih življenja je predlagal izboljšanje upravljanja z zdravstvenimi in medicinskimi podatki s shranjevanjem podatkov o posegih, terapijah in preventivi na enotni infrastrukturi, ki bi bila dostopna vsem v zdravstvenem sistemu. Navedel je primer kanadskega Infowaya in izboljšave po uveljavitvi tega sistema ter predlagal oblikovanje podobne infrastrukture za upravljanje s podatki v zdravstvu.

Dr. Nišino iz Univerze za medicino tokijske perfekture je govoril o učinku prehrane na metabolizem. Predstavil je definicijo metabolnega sindroma in sredstva, s katerimi je mogoče preprosto preprečiti raka, ki ga povzroči metabolni sindrom, med drugim uživanje mandarin, ki vsebujejo velike količine beta kriptoksantina, uživanje zelja 30 minut pred obrokom in izogibanje prekomernemu prehranjevanju.

Podjetje NPO je poudarilo, da podjetja kot je T.T.T Co., Ltd. utirajo pot na področju shranjevanja medicinskih podatkov, saj so že začela dobavljati sisteme. Na Japonskem je bila z obveznimi usmerjenimi zdravniškimi pregledi ter zakonom o zaščiti osebnih informacij dosežena nova stopnja. NPO predvideva, da bo baza osebnih medicinskih in zdravstvenih podatkov v prihajajočih letih izboljšala zdravljenje japonskih državljanov. NPO tudi razmišlja, da bi podobne seminarje v prihodnje organizirala redno.

NPO Japan Data and Communication Research Institute

Yoshikazu Mori,

+81-3-5978-6220

research@theidcjapan.jp