O-STA

Odziv na sporočilo za javnost Zveze pacientov glede delovanja in vodenja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana

Vodstvo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPKL) ponovno zavrača neutemeljene in zlonamerne očitke o sistemskih pomanjkljivostih in domnevnem nasilju, ki jih v javnosti na pritlehen in manipulativen način še vedno sproža ista interesna skupina med seboj povezanih oseb, ki imajo jasen pridobitniški motiv. Tako je Zveza pacientov 11. junija 2024 v svojem sporočilu za javnost pozvala vodstvo UPKL k odstopu na podlagi za lase privlečenega vmesnega poročila sistemskega nadzora, ki ga je na podlagi neutemeljenih očitkov odredil nekdanji minister Danijel Bešič Loredan in ki ga je UPKL na pravno argumentiran način v celoti zavrnila. Pri tem je Zveza pacientov delovala pristransko, saj ni niti skušala pridobiti odziva UPKL na sporno poročilo komisije za sistemski nadzor.

Razmere na Univerzitetni psihiatrični kliniki se nenehno izboljšujejo tako po strokovnih, znanstvenih, pedagoških, kakovostnih, bivalnih in ostalih kriterijih. Za vse našteto je odgovorno in zaslužno tudi vodstvo, za razliko od kritizerskih (popolnoma nekritičnih) objav destruktivno impulzivnih vsebin, ki izhajajo od ene in iste skupine oseb željnih oblasti, denarja ali razdiranja psihiatrije. Nejasni in neargumentirani pozivi ne vsebujejo kritične misli, temveč pavšalna mnenja, neosnovana stališča, hipotetične konstrukte s pridihom magičnega mišljenja in spodžiganje strasti. Vsebine zgolj ponavljajo, skušajo opravičiti popačeno predstavnost kot realnost in psevdološko oceno postaviti za argument sprememb.

Neodzivanje vodstva na pobude Zveze organizacij pacientov (Zveze) je neresnično. Ga. predsednica, ki ima funkcijo tudi v Spominčici vedno dostopa v UPKL, naši zaposleni prostovoljno predavajo na raznih srečanjih, ki jih organizira nekdo od članov Zveze. Pri tem vodstvo nikoli ni delalo omejitev, za marsikateri dogodek smo izvedeli tudi naknadno. Spominčica Alzheimer je nastala v UPKL leta 1997, z demenco smo se v okviru tudi lastnega razvoja nevroznanosti ukvarjali že leta 1983. Vse temeljno znanje je bilo prvotno razvito na področju klinike, veliko orodij je razvil ali priredil tudi sedanji direktor klinike.

Upoštevajoč argumente in kriterije bomo našteli naslednja dejstva:

  • Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana ima vsa leta visoko oceno uporabnikov zdravstvene dejavnosti (podlaga cca 3000 anonimnih vprašalnikov pacientov). V zadnjih petnajstih letih smo pridobili približno 37000 vprašalnikov, ki se vsebinsko nanašajo na obravnave psihiatrov, kliničnih psihologov, zdravstvene nege, delovne terapije in socialne službe. Ocene so na vseh kriterijih med prav dobrim in odličnim. To je eden od objektivnih kazalcev razmer na UPKL.

  • Dosega vse standarde kakovosti AACI, ISO 9001, EN 15224, in je znotraj presoj pogosto opredeljena za vzor drugim bolnišnicam. UPKL je opravila 4 presoje DNV, 9 presoj AACI, 10 presoj ISO 9001 ter dve presoji EN 15224.

  • UPKL je imela v zadnjih desetih letih 19 nadzorov ZZZS, 43 nadzorov ZIRS (Zdravstveni inšpektorat RS), 3 nadzore informacijskega pooblaščenca, 4 nadzore Varuha človekovih pravic, 5 nadzorov Zdravniške zbornice, 4 nadzore Zdravstvene nege, 1 nadzor Lekarniške zbornice, skupaj 79 nadzorov.

  • V vsakem mandatnem obdobju dosega naziv "Klinika", to pa je posledica raziskovalne, izobraževalne in strokovne odličnosti.

  • Ima vrhunske strokovne rezultate v Republiki Sloveniji, prva uporablja nove metode zdravljenja na področju psihiatrije.

  • Popolnoma upošteva zakonodajo.

V primeru, da UPKL ne bi imela ničelne tolerance do nasilja takšnih rezultatov ni možno doseči, še manj v tolikšnem obsegu. Nevarno se je odločati na podlagi suma in dvoma, še bolj so nerazumne na tem temelječe zahteve po ukrepih.