O-STA

Snujemo dobro - fundacija Nataše Pirc Musar, ustanova Alma

Mag. Janez Pezelj in Anita Caruso med pogovorom. Avtor: Matic Zorman.
Dr. Aleš Musar in mag. Ema Rogač Randl. Avtor: Matic Zorman.
Z leve: Darinka Pavlič Kamien, mag. Janez Pezelj, Anita Caruso, Dr. Aleš Musar, Ema Rogač Randl. Avtor Matic Zorman

Fundacija Nataše Pirc Musar, ustanova Alma, je ustanovljena iz neomajnega prepričanja, da lahko različni deležniki v sodelovanju in povezani v skupnih ciljih oblikujejo boljšo družbo.

V Fundaciji so se zavezali k odpiranju možnosti za karierni razvoj mladih, a pred tem želijo s svojimi projekti zmanjšati ovire, ki jih imajo mladi na razvojni poti zaradi duševnih stisk in čustvenih izzivov. Prav te strokovnjaki v Sloveniji že vidijo v razsežnosti epidemije. Delovanje Fundacije je poleg tega osredotočeno tudi na spodbujanje enakosti, vključenosti, spoštovanja raznolikosti in skrbi za starejše.

Svojo vlogo v družbi v Fundaciji Alma vidijo predvsem kot povezovalca, zavzetega spodbujevalca med različnimi deležniki, ki lahko skupaj in povezani naredijo mnogo več, kot vsak zase. Pri tem bo tudi njihova ekipa aktivno in predano vključena v projekte, v spremljanje dogajanja, zbiranje sredstev, da bodo izvajalci programov lahko čim bolj posvečeni ključni dejavnosti pomoči.

Trajnostno in odgovorno ravnanje dajejo v Fundaciji v ospredje. Prepričani so, da lahko le s takšnim pristopom oblikujejo svet, v katerem bodo naslednje generacije živele v harmoniji z okoljem. Zato delujejo v skladu s standardi okoljske, družbene in upravljavske odgovornosti (ESG). S tem tudi svojim podpornikom, donatorjem, in partnerjem zagotavljajo vključitev trajnostnih ciljev v obvezna nefinančna poročila, h katerim so zavezani.

Od Alje do Žana, Čuječa srca, budni umi. Zaskrbljujoča epidemija duševnega stanja mladih, stiske, odvisnosti, tišina in tema - od doma, do šole in družbe - se je lotila slovenskih otrok in mladostnikov. Skrb za duševno zdravje otrok bo osrednji projekt, da bodo ti enkrat lahko gradili svoje profesionalne kariere. Zanje so po modelu dr. Anice Mikuš Kos in v sodelovanju s strokovnimi službami Zveze Anita Ogulin in ZPM ter Slovenske filantropije oblikovali strokovno podprt program. Pri tem ne želijo izpustiti nikogar od mladih, ki so se zaradi vpliva sodobne družbe znašli v duševni stiski. Zato tudi osnovno poimenovanje akcije od Alje do Žana ali od A do Ž. Comment by Tanja Pirc: Kos

Vsaka zgodba šteje je projekt medgeneracijskega povezovanja, ki temelji na prepričanju, da so izkušnje in znanje preteklih generacij neprecenljiv vir za oblikovanje boljše prihodnosti. Mladi bodo v pogovorih s starejšimi zapisali zgodbe prejšnjih generacij, v katerih je bogastvo naše zgodovine, naš genski zapis, narodni značaj. Gre za plemenito ohranjanje naše zgodovine in tradicije. Na drugi strani pa tovrstni pogovori dokazano delujejo terapevtsko na mlado generacijo, starejši, ki pogosto ostajajo osamljeni, nevidni in spregledani, pa dobijo nove "prijatelje". Projekt daje ponovno vrednost pogovoru, pisanju in poslušanju, česar v današnji družbi primanjkuje. Hkrati krepi literarne sposobnosti mladih, ljubezen do slovenskega jezika, povezovanje generacij, ohranjanje spominov in slovenske dediščine. Projekt bodo izvedli s pomočjo sodelovanja osnovnih šol. K projektu je že pristopila družba T-2, ki Fundaciji podarja 50 naprav "Varuh". Naprava omogoča sporočanje lokacije uporabnika in proženje klica na pomoč v nujnih primerih in je primerna rešitev za starejše, ki živijo sami, pa tudi za otroke v primeru starševske odsotnosti. S tem se uporabnikom lahko bistveno izboljša njihov vsak dan, saj zaradi potrebnega občutka varnosti, zmorejo več.

Prizadevajo si tudi, da bi našli rešitev za kadrovsko pomanjkanje v domovih za starejše, domovih za upokojence in socialno varstvenih zavodih. Ti se soočajo s pomanjkanjem sodelavcev, kar pomeni prazne postelje. Na drugi strani prosilci čakajo na sprejem in ustrezno oskrbo, domovi pa zaradi praznih postelj in manj prihodka slabo poslujejo.

Delovanje Fundacije Alma temelji na prostovoljnem delu posameznikov, ki so pripravljeni s svojimi izkušnjami in znanjem prispevati k izboljšanju življenja otrok in starejših v okviru projektov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju

V fundaciji Nataše Pirc Musar, ustanovi Alma, želijo vplivati na spremembe v družbi, ki presegajo eno samo generacijo. Želijo prispevati k oblikovanju zdrave, bolj optimistične družbe, ki vidi in je sposobna izkoristiti priložnosti za napredek, razvoj in rast. Prisegajo na sodelovanje in povezovanje, ki zmore premakniti generacijske razlike in tudi sistemske slabosti. Želijo pomagati, da bomo zdrava, dobra družba. Zato snujejo dobro.

Več na: www.fundacija-alma.si