O-STA

Pedagoška fakulteta praznuje: Letošnji nagrajenci

"Le v spodbudnem okolju je možno kakovostno delati in raziskovati", je bilo slišati na letošnji slavnostni seji Akademskega zbora Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (UP PEF), na kateri so bila podeljena priznanja UP PEF, s katerimi se je fakulteta zahvalila učiteljem, sodelavcem in študentom, ki so v letu 2023 s svojim delom ali dosežki prispevali k ugledu ter kakovosti fakultete.

Pred podelitvijo sta predsednik Akademskega zbora dr. Stanko Pelc in prodekanja dr. Silva Bratož predstavila aktivnosti, ki so potekale v jubilejnem letu, ko fakulteta praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Izpostavila sta prvi mednarodni teden, ki ga je Pedagoška fakulteta organizirala z namenom povezovanja s tujimi strokovnjaki in povečanja prepoznavnosti fakultete med partnerskimi institucijami ter hkrati spodbujanja internacionalnega sodelovanja. Izpostavila sta tudi odmevno PEFijado, športno-kulturno druženje pedagoških fakultet iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije, ter Pogovorni večer s prvo in drugo generacijo študentov in Umetniške dneve. Napovedala sta Znanstveni sestanek Proučevanje preteklosti, razumevanje sedanjosti, oblikovanje prihodnosti vzgoje in izobraževanja, ki bo potekal 22. novembra, ter Slavnostni dogodek ob 50. obletnici Pedagoške fakultete, ki pa bo potekal 21. novembra.

Kdo so nagrajenci?

Diplomantom so bile podeljene študentske nagrade za izjemne dosežke pri pripravi zaključna dela, ki so jih prejeli Anita Cigoj, Klarisa Sinkovič, Lara Kodrič, Tanisa Pipan, Veronika Rahotin, dr. Daniel Doz, dr. Irina Lešnik Jeras. Podeljeni sta bili tudi študentski nagradi za izredne dosežke na študijskem in obštudijskem področju, za kateri sta zaslužni Eva Gabrijelčič ter Alja Polanec.

Uspešnih študentov in predavateljev ne bi bilo brez strokovnih delavcev, zato sta mag. Alenka Andrejašič in Nataša Filistun prejeli priznanje Svečana listina strokovnemu delavcu UP PEF.

Priznanje Zlata plaketa so letos prejeli ustanovitelji Raziskovalno-razvojne enote predšolske vzgoje (Ra-Ra), to so mag. Alenka Rušt, ravnateljica Vrtca Koper, Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper in dr. Sonja Rutar s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Gre namreč za prvo tovrstno sodelovanje univerzitetnega okolja, lokalne skupnosti in predšolske vzgoje kot organizirane dejavnosti v Sloveniji. Namen enote Ra-Ra je predvsem skrb za zagotavljanje predšolske vzgoje kot celovitega in enovitega sistema, z upoštevanjem značilnosti dvo/večjezičnega okolja in zagotavljanja medkulturne in večjezične vzgojno-izobraževalne interakcije z okoljem. Po uspešni evalvaciji se za drugo šolsko leto načrtuje že dve skupini otrok.

Podeljeno je bilo tudi priznanje Zaslužna visokošolska učiteljica, ki ga je prejela upokojena dr. Majda Cencič. S svojim dolgoletnim delom je prispevala k razvoju in ugledu fakultete. Na področju pedagoške metodologije je bila ena vodilnih slovenskih strokovnjakinj, ki jo je to področje zaznamovala ne le z znanstvenimi prispevki, pač pa tudi s številnimi skrbno pripravljenimi visokošolskimi učbeniki. Dr. Cencič je kot prva v slovenskem študijskem prostoru postavila (in nato koordinirala) temelje didaktično-metodičnemu programu Edukacijske vede na dodiplomski in podiplomski.

Častna profesorica pa je postala dr. Jurka Lepičnik Vodopivec. Njena raziskovalna energija se skupaj s pedagoškim erosom zrcali v izjemni pedagoški avtoriteti, ki jo je nagrajenka v svoji akademski in pedagoški karieri uspela zgraditi in jo uspešno dopolnjuje in izboljšuje. Sporočilo, ki ga kandidatka prenaša tako znotraj nacionalnega okvira kot v tujini, temelji na pomembni vlogi sodelovanja: "Zgolj s sodelovanjem in konstruktivnim iskanjem skupnih rešitev bomo uspeli preživeti številna družbena vprašanja, ki pretresajo lokalni, nacionalni in svetovni okvir."

Predstavitev vseh nagrajencev UP PEF za leto 2023.