O-STA

Sporočilo za javnost

OBVESTILO ZA JAVNOST

V zvezi z dopisom Varuha človekovih pravic o morebitnem nezakonitem ukrepanju in morebitni nezakoniti uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov v zvezi z družino Strojan je Vrhovno državno tožilstvo RS na zahtevo Varuha preverilo ukrepanje policije in ugotovilo, da ni nobenih razlogov za sum, da bi policija nezakonito izvajala prikrite preiskovalne ukrepe ali kako drugače kršila človekove pravice.

Na podlagi 3.člena Zakona o policiji je naloga policije med drugim tudi: varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi; preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov; vzdrževanje javnega reda; nadzor in urejanje prometa in varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev.

Način izvajanja policijskih pooblastil in oblike dela v zvezi s temi v zakonu določenimi pooblastili pa so opisani v Pravilniku o policijskih pooblastilih in Pravilih policije.

Zaradi resnih trenj med prebivalstvom in družino Strojan, javnih shodov, groženj, resnejših večkratnih kršitev javnega reda in miru, organizacije vaških straž, je bila policija dolžna uporabiti svoja pooblastila. Zaradi varovanja življenja, premoženja in javnega reda so bili policisti dolžni opazovati določena območja. Tako so svoje naloge opravljali - ne samo na območju Postojne, ampak tudi na območju Dečje vasi., Krke, Zagradca, Ambrusa in Ivančne Gorice ter tudi na sedanji lokaciji, na kateri trenutno biva družina Strojan.

Na podlagi Zakona o policiji (39.člen) imajo policisti v primeru, ko je mogoče pričakovati, da bo na določenem območju prišlo do ogrožanja varnosti in življenja ljudi ali ogrožanja premoženja večje vrednosti, pravico in dolžnost izprazniti to območje, prepovedati dostop, ga pregledati in omejiti gibanje v njegovi neposredni bližini.

V nasprotju s prikritim ukrepom tajnega opazovanja je tu šlo za splošno opazovanje območja, ki ne posega v zasebnost posameznikov in ne gre za prikriti preiskovalni ukrep.

Na koncu želimo opozoriti na nevarno prakso nespoštovanja institucij pravne države in nepriznavanja pristojnosti tem institucijam, ki jim jih daje ustava in zakon.

Policija je dolžna ukrepati, ko je ogrožen javni red in mir, ko so ogrožena življenja, varnost in premoženje. To je njena naloga, ki je določena v zakonu. Preprečevanje izvajanja teh nalog in lahkotno obtoževanje brez konkretnih podatkov, ki želi imeti za posledico slabo funkcioniranje policistov v kritičnih situacijah je najmanj toliko nevarno, kot je nevarno nereagiranje na morebitne zlorabe pooblastil.

Naše ugotovitve smo posredovali tudi Varuhu.

Urad generalne državne tožilke RS