O-STA

ABeam Consulting ustanovila globalno ekipo za skladnost z zakonom J-SOX

Nova divizija "J-SOX Initiative" z 200 svetovalci bo nudila podporo poslovanju strank v tujini

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--25. junija 2007--Družba ABeam Consulting Limited (v nadaljevanju: ABeam Consulting) je sporočila, da je ustanovila novo divizijo "J-SOX Initiative" z 200 svetovalci, s katero bo izboljšala globalno podporo japonskim podjetjem, ki morajo za svoje podružnice in predstavništva v tujini dosegati skladnost z zakonom "J-SOX".

Zakon bo od poslovnega leta, ki se začne aprila 2008, veljal za vsa japonska podjetja, ki kotirajo na borzi, in za njihove podružnice in predstavništva, ki so vključena v konsolidirane izkaze. J-SOX zahteva razvoj in delovanje notranjih mehanizmov nadzora in uveljavitev evalvacijskega procesa za podružnice, ki imajo pomemben vpliv na konsolidirane poslovne rezultate. Sem spadajo tudi podružnice v tujini.

ABeam Consulting podružnicam v tujini nudi razne svetovalne storitve v lokalnih jezikih. Posebej za J-SOX je sedaj ustanovila divizijo "J-SOX Initiative", ki se osredotoča na delo s podružnicami in predstavništvi strank v tujini. Trinajst regionalnih predstavništev nudi storitve za izboljšanje notranjega nadzora in podporo evalvacijskim postopkom. Storitve vključujejo vzpostavitev globalnega pristopa k nadzoru, razvoj metodologije skladnosti, testiranje in evalvacijo nadzornih mehanizmov, rešitve za izboljšanje poslovanja, izmenjavo informacij in znanja, usposabljanje ter usklajevanje s prodajnimi rešitvami in orodji.

Trenutno storitve strankam in njihovim podružnicam v tujini nudi 200 svetovalcev. Skoraj vsi večjezični svetovalci, ki delajo na tujem, imajo izkušnje z ameriškim SOX zakonom in so bili za to usposobljeni. Vsi imajo prave izkušnje in z uporabo metodologije ABeam Consultinga "ABeam ICMS Framework" zagotavljajo takojšnje rezultate.

Stranke bodo lahko svoje sisteme notranjega nadzora kljub kratkemu roku vzpostavile uspešno in pravočasno brez nevarnost, saj metodologija ABeam Consultinga temelji na izkušnjah v številnih globalnih projektih, izvedenih v mednarodnih okoljih.

28. junija bo ABeam Consulting v Houstonu v Teksasu organiziral seminar z naslovom "Responding Operationally to J-SOX -- An Overview for Executives" (sponzor je JPMorgan Chase Bank, N.A., za govore bo poskrbel ABeam Consulting). Za zadovoljitev potreb naših strank načrtujemo podobne dogodke tudi v prihodnje.

O družbi ABeam Consulting

ABeam Consulting je ena izmed vodilnih družb na svetu za poslovno svetovanje. Preko svoje globalne mreže nudi storitve, kot so na primer strateško svetovanje, načrtovanje scenarijev v primeru naravnih katastrof in outsourcing.

KONTAKT:

ABeam Consulting Ltd.

Marketing,

Haruka Taguchi, +81-3-3501-8355

japan@abeam.com

Fax: +81-3-3501-8240

www.abeam.com