O-STA

Izjava za javnost MKGP ob 15. oktobru, svetovnem dnevu kmečkih žena

Vloga kmečkih žena ključna za ohranitev slovenskega podeželja

Svetovni dan kmečkih žena je predvsem priložnost, ko se svetovna skupnost, pa tudi vsaka posamezna država in družba, še posebej spomnijo žena, ki žive na podeželju, in ga tudi v zelo veliki in pomembni meri sooblikujejo in ohranjajo. Brez kmečkih žena si ohranitve slovenskega podeželja ni mogoče predstavljati!

Slovenija je že leta 1993 stopila na pot naravi prijaznega kmetovanja in kot strateško opredelila usmeritev v eko-socialno kmetijstvo. Od takrat se je v kmetijstvu marsikaj spremenilo. Čeprav se delež kmetijstva v gospodarstvu še vedno manjša, se krepi njegova vloga pri negospodarskih funkcijah, kot so zagotavljanje poseljenosti, socialne stabilnosti, ohranjanje kulturne krajine in varstvo okolja.

V zadnjih letih je osrednje vodilo slovenske kmetijske politike postala čim uspešnejša prilagoditev slovenskega kmetijstva razmeram v Evropski uniji. Po začetnem padcu proizvodnje v prvih letih, lahko danes ugotavljamo, da se kmetijstvo že uspešno preoblikuje in da se kljub težkim časom odpirajo perspektivne možnosti tudi na podeželju. Res pa je, da podeželje ni več povezano samo s pridelavo hrane, in da ima kmetovanje pri tem širšo vlogo. V dobršni meri opravlja javne funkcije, ki so v dobrobit prebivalcem in naključnim obiskovalcem podeželja.

Slovenija je zastavila svojo politiko tako, da se skuša izboljšati dohodkovni položaj kmetovalcev, da se pospešuje prestrukturiranje živilsko-predelovalne industrije, da se vzpostavijo ustrezne organizacijske oblike in da se na podeželju smiselno dopolnjuje kmetijstvo z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, kot sta na primer turizem in obrt, ter seveda z varovanjem narave. Ohranitev slovenskega kmetijstva in skladen regionalni razvoj slovenskega podeželja sta slovenski nacionalni interes! Slovenija potrebuje svoje podeželje in nepopravljiva škoda bi bila, če bi ga začeli ceniti šele takrat, ko bi ga že povsem izgubili!

Poleg ukrepov kmetijske politike in politike skladnega razvoja slovenskega podeželja, pa je zelo pomemben tudi odnos, ki ga ima celotna družba do kmetovanja in ljudi, ki se z njim ukvarjajo. Svetovni dan kmečkih ženah je zato primerna priložnost, da tudi slovenskim ženam, ki žive in delajo na podeželju, za njihov trud in vztrajnost izrazimo spoštovanje in vso priznanje! Verjamem, da bodo kmečke žene v prihodnje še bolj prevzemale aktivno vlogo, bodisi v svojem okolju ali v celotni družbi. Prav je, da se glas kmečkih žena sliši in upošteva, saj je prav njihova vloga za razvoj in ohranitev slovenskega podeželja ključnega pomena!

mag. Franc But
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano