O-STA

Nova izobraževalna pobuda ustanove ERSTE:

Izjava za medije

20. november 2007

Nova izobraževalna pobuda ustanove ERSTE:

ACES - Academy of Central European Schools (Akademija srednjeevropskih šol)

120 udeležencev iz osmih partnerskih držav proslavilo uspešno uresničitev

Dunaj. Ime nove izobraževalne pobude ustanove ERSTE je ACES - Akademija srednjeevropskih šol (ali angleško: Academy of Central European Schools). Skupaj z Medkulturnim centrom so narejeni prvi koraki za uresničitev srednjeevropske mreže šol. V okviru tekmovanja na temo "Evropske vrednote" je nagrajenih 22 partnerskih projektov iz skupno 54 šol iz Hrvaške, Avstrije, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Češke in Madžarske. Udeleženci so se srečali na Dunaju med 14. in 17. novembrom, kjer so predstavili rezultate svojega čezmejnega sodelovanja. Mednarodna žirija, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja šolstva in umetniki, bo nagradila dva najuspešnejša projekta.

Namen ACES-a je vzpostaviti srednjeevropsko mrežo šol in spodbujati medkulturni dialog med mladostniki. "Evropo namreč najbolje doživimo, če govorimo z drugimi Evropejci, če po Evropi potujemo in drug drugega sporazumevamo," opisuje Boris Marte, direktor ustanove ERSTE, tudi svoje izkušnje. "Prej s tem začnemo, bolje je. Z ACES-om bomo številnim mladostnikom nenazadnje dali možnost, da stopijo v stik s svojimi vrstniki v evropskem sosedstvu in da sebe doživljajo kot Evropejce." Šolarji in učitelji spoznavajo način življenja, šolski vsakdanjik in jezik svojih sosedov s pomočjo osebnih srečanj in skupnega dela. "Medkulturni center že več kot 20 let podpira izmenjavo med mladimi različnih kultur. ACES je ena teh pobud in pomeni idealno nadaljevanje naših prizadevanj," pojasnjuje vodja projektov Christine Gamper iz medkulturnega centra in dodaja: "Mreža ACES vključuje države članice Evropske unije in države Srednje in Jugovzhodne Evrope, ki niso njene članice. Tako ACES vzpostavlja nov izobraževalni prostor za čezmejno sodelovanje in evropske teme ter pomembno prispeva k razvoju skupne Evrope in evropske identitete."

"Evropske vrednote" združujejo več kot 2.000 šolarjev

Skupaj z Medkulturnim centrom je ustanova ERSTE dala pobudo za mednarodno projektno tekmovanje šol na temo "Evropske vrednote". Tekmovanje so podprla ministrstva za šolstvo osmih partnerskih držav, ki so obvestila šole o tekmovanju in so spodbudile njihovo sodelovanje. Oglasilo se je okoli 100 šol, ki so oddale svoje projektne ideje. Pri tem je bilo izbranih 22 partnerskih projektov v skupno 54 šolah. Te projekte smo eno leto spremljali pri njihovem izvajanju in jih finančno podpirali. Skupaj je sodelovalo več kot 2.000 šolarjev. "ACES nam je omogočil, da pridemo skupaj. Pri tem pa nismo samo bolje spoznali svoji partnerski državi, ampak smo hkrati na novo spoznali še sebe. In vsi, ki smo sodelovali pri tem projektu, učitelji, učenci, starši ali vodstvo šole, smo s to izkušnjo osebno zrasli," je prepričana Milena Forštner, učiteljica iz Slovenije.

Priznanje za posebej uspešne projekte

Tri dni so učenci in učitelji bili zbrani na Dunaju, kjer so si izmenjali svoje izkušnje in so mednarodni žiriji predstavili svoje projekte. Poleg razstave projektov je v različnih delavnicah potekalo ocenjevanje sodelovanja in je tako bil mogoč pogled nazaj na posamezne projektne faze. Nazadnje so bili predlagani trije zmagovalni projekti, ki jim je mednarodna žirija podelila priznanje. Žirija strokovnjakov s področja šolstva, med njimi sta bili tudi Gabriele Woidelko (izvršna direktorica EUSTORY - History Network for Young Europeans, ustanova Körber), Gabriele Eschig (UNESCO Austria) in Astrid Stefani (programsko vodenje "Mlade poti v Evropi"), je za zmagovalni projekt predlagala "The counts of Celje - yesterday, today and tomorrow in word, music and picture". "Bilo je zelo težko sprejeti odločitev. Številne projekte so odlikovali inovativni učni koncepti. Rezultati nedvomno kažejo velika prizadevanja projektnih partnerjev in veliko mero soodločanja učencev pri načrtovanju in izvajanju projekta," pravi Gabriele Woidelko. Drugi krog žirije, ki jo sestavljajo umetniki iz izbranih partnerskih držav, med katerimi so filmar Goran Rebic (Avstrija), pisateljica Desa Muck (Slovenija), ilustrator Sebastian Opriţa (Romunija) in likovna umetnica Renata Poljak (Hrvaška), je nagradil projekt "How do we fit together". Tudi tukaj je žirija imela težko nalogo: "Za nas je prenos evropskih misli bil odločilnega pomena, kar je bilo opazno ne samo pri neposrednih udeležencih, torej pri učencih in učiteljih, ampak tudi v okolju," pojasnjuje članica žirije Renate Poljak. Priznanje občinstva je prejel projekt "Today's youth in Europe". Trije zmagovalci so prejeli DVD zbirko mladinskih filmov iz vseh partnerskih držav.

Izobraževalna pobuda se bo nadaljevala in mreža razširila

Po uspešnem zaključku pilotne faze ACES načrtuje drugi krog, ki se bo pričel v začetku leta 2008. "Naša želja je vzpostaviti dolgoročna in trajna partnerstva med šolami v Srednji Evropi in prispevati k evropskemu povezovanju. V prihodnjem letu bomo vključili štiri nove partnerske države: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo in Črno Goro," pravi Knut Neumayer, direktor programa "Evropa" pri ustanovi ERSTE. Februarja 2008 bo znana nova tema tekmovanja. Na spletni strani ACES (www.aces.or.at) bo vsem zainteresiranim šolam na voljo partnerska borza. Do aprila 2008 mora biti zaključeno iskanje partnerjev in oddati je potrebno projektno idejo. Med prejetimi partnerskimi projekti bodo nenazadnje izbrani najbolj inovativni, ki jih bomo pri nadaljnji izvedbi podprli.

Download pictures: http://www.iz.or.at/start.asp?b=380&ID=16069

Kontakt

Ustanova ERSTE Stiftung, komuniciranje

Maribel Königer

Tel.: +43 (0) 50100-15453

E-pošta: maribel.koeniger@erstestiftung.org

Ustanova ERSTE

Ustanova ERSTE deluje v regiji Srednje in Jugovzhodne Evrope. Samostojno in skupaj s partnerji razvija projekte na treh področjih: sociala, kultura in Evropa. Kot glavna delničarka skupine Erste Bank, ki je prisotna na Hrvaškem, v Avstriji, Romuniji, Srbiji, na Slovaškem, Češkem, Madžarskem in v Ukrajini, je ena večjih ustanov v regiji. Zaradi tega in zaradi svojih zgodovinskih korenin ima ustanova ERSTE prav tako odgovornost za svoj družbeni in kulturni angažma. Od leta 2003 je neposredna pravna naslednica prve avstrijske hranilnice, odprte leta 1819 na Dunaju, in tako svoja prizadevanja temelji na tradiciji hranilnic, ki so bile ustanovljene pred več kot 180 leti in so bile namenjene javnemu blagru.

Več informacij: www.erstestiftung.org

Medkulturni center - Interkulturelles Zentrum

Neodvisno in neprofitno društvo "Medkulturni center" (nem. Interkulturelles Zentrum) od leta 1987 spodbuja medkulturno izobraževanje in lokalno integracijo v Avstriji, mednarodno delo z mladino in čezmejno sodelovanje šol. Znani projekti, npr. ACES, YouthNET SEE ali YouthNET CIS, spodbujajo medkulturni dialog držav Evropske unije z državami Vzhodne in Jugovzhodne Evrope. Medkulturni center je dvakrat prejel nagrado World Aware Award for Global Education od Sveta Evrope (2000/2005). 1. januarja 2007 je Medkulturni center postal nacionalna agencija za program EU "Mladi v akciji." Društvo s sedežem na Dunaju trenutno zaposluje 20 sodelavcev in ga vodi častni upravni odbor, ki ga sestavljajo strokovnjaki, ima pa tudi poklicno vodstvo.

Več informacij: www.iz.or.at