O-STA

Otvoritev ljubljanskega obrata TCG UNITECH Lth-ol

Danes so s slavnostno otvoritvijo zaključili investicijo družb TCG UNITECH Lth-ol iz Škofje Loke. Na lokaciji kompleksa Litostroj v Ljubljani so otvorili nov proizvodni obrat za tlačno litje magnezija in aluminija. V obratu Litostroj, kjer je trenutno zaposlenih 368 delavcev, teče proizvodnja že od maja lanskega leta. Na otvoritvi obrata so bili prisotni tudi direktor podjetja, Anton Papež, minister za delo, družino in socialne zadeve, dr. Vlado Dimovski ter podžupan mestne občine Ljubljana, Anton Colarič.

V Litostrojevih halah je nastal tehnološki park z visoko tehnologijo, kjer izdelujejo aluminijaste in magnezijeve ulitke za avtomobilsko industrijo ter ohišja za mobilne telefone. TCG UNITECH Lth-ol je v zadnjih letih začel izvajati obsežen program investicij, kar pomeni, da ima podjetje dober položaj v evropskem prostoru. Lansko leto so za investicije namenili več kot 25 milijard tolarjev, v letošnjem letu pa načrtujejo investicije v višini več kot 17 milijard tolarjev. V obratu v Ljubljani obsegajo stavbe okoli 24.500 m2, zemljišče pa okoli 30.000 m2. Letne kadrovske potrebe se gibljejo med 90 in 130 novih zaposlenih.

Proizvodni program, ki ga trenutno obvladuje obrat, je tlačno litje Al in Mg zlitin, konstrukcija, izdelava in vzdrževanje orodij za tlačno litje in obsekovanje ter mehanska obdelava ulitkov in montaža. Kupci izdelkov obrata so podobni kot za celotno družbo, največji pa so, gledano z vidika obrata: TRW, Valeo, Huf, BMW, Audi, DC in Dalphimetal. Obrat je v letu 2000 prodal za okoli 2.125 tisoč EUR in od januarja do vključno septembra 2001 za 12.824 tisoč EUR. Plan za celotno leto 2001 je 20.458 tisoč EUR.

Obrat je v letošnjih devetih mesecih prodal skupaj okoli 5,7 milijonov ulitkov iz Al zlitin in 1,3 milijona ulitkov iz Mg zlitin, oziroma za 1.163 ton ulitkov iz Al in za okoli 657 ton ulitkov iz Mg. Fizično gledano predstavlja obrat z letošnjim mesečnim povprečjem okoli 30 odstotkov realizacije v okviru celotne družbe. Vendar realizacija mesečno skokovito narašča in se je v zadnjih mesecih približala obsegu proizvodnje v Škofji Loki.

Minister dr. Vlado Dimovski je povedal, da je zgodba družbe TCG UNITECH Lth-ol zgodba o uspehu: "95 odstotkov vaše realizacije je namenjeno izvozu, v zadnjih štirih letih se je vaša prodaja povečala za več kot petkrat, čisti dobiček za tri in polkrat, pa še bi lahko našteval. Nikakor pa ni zanemarljivo dejstvo, da so se skladno z uspehi v podjetju odpirala tudi nova delovna mesta ter tako povečevalo število zaposlenih in to kar za trikrat v zadnjih štirih letih. Zavidljivi dosežki. Pomembno je tudi, da se zavedate nenehnega razvoja tehnologije, za kar je potrebno kontinuirano izobraževanje in usposabljanje. Poleg tega ste, kljub temu da je bil zakonski rok podaljšan, že pripravili vse ocene tveganja po zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Zavedate se namreč, da je urejeno in varno delovno okolje velikega pomena za učinkovito delo delavcev, z zmanjševanjem nevarnosti poškodb pri delu pa se zmanjšujejo tudi stroški delodajalca. Dobra popotnica za prihodnje, ko nas z vstopom Slovenije v EU čakajo nove spremembe, novi izzivi."

Podžupan Mestne občine Ljubljana, Anton Colarič, je izrazil zadovoljstvo s poslovnimi rezultati in razvojem družbe TCG UNITECH Lth-ol: "V zadnjem mesecu sem bil na lokaciji proizvodnega obrata Litostroj že dvakrat, kar je prav gotovo znak, da se tukaj nekaj dogaja. Širitev proizvodnje družbe TCG UNITECH Lth-ol v Ljubljano pomeni velik doprinos tako za samo mesto, kot tudi za celotno Slovenijo."

"TCG UNITECH Lth-ol ponuja na ljubljanski lokaciji v proizvodnem obratu Litostroja svoje znanje, nove programe in vizijo, kar pomeni tudi svetlo prihodnost in nova delovna mesta. Vse to pa je korak v globalizaciji in približevanju Evropi," je povedal Anton Papež, direktor družbe TCG Unitech Lth-ol.