O-STA

Ohranjanje delovnih zmožnosti zaposlenih po boleznih

V Berlinu bo od 22. do 24. septembra potekal 4. Mednarodni forum za soočanje z invalidnostjo.

Kako lahko podjetje obdrži delovne zmožnosti zaposlenih po bolezni ali invalidnosti? Strokovnjaki z vsega sveta se bodo s tem vprašanjem ukvarjali na četrtem Mednarodnem forumu za soočanje z invalidnostjo (IFDM), ki bo potekal v Berlinskem kongresnem centru (Berlin Congress Centre) od 22. do 24. septembra 2008. IFDM bo organiziralo združenje Nemško socialno nezgodno zavarovanje (DGUV) v sodelovanju z nemškim zveznim ministrstvom za delo in socialne zadeve.

Preko 120 govornikov s skoraj vseh koncev sveta bo predstavljalo zadnje ugotovitve, kako se zaposleni lahko vrnejo v poklicno življenje po prestani bolezni. Poleg splošnih tem program pokriva tudi številne pogovore o temah, kot so vprašanja, ki se dotikajo starejših zaposlenih, psihosocialnih motenj in raka. Druge teme vključujejo še posebne zahteve v proizvodnji, storitvenih dejavnostih in javnem sektorju.

Ciljna skupina IFDM 2008 so predvsem predstavniki skupin delodajalcev in delojemalcev, strokovnjaki iz podjetij in državnih ustanov, raziskovalci, ponudniki preventivnih in rehabilitacijskih storitev, zavarovalnic, tisti, ki se ukvarjajo z invalidnostjo zaposlenih, pravni strokovnjaki, poslovneži, zdravniki, psihologi, psihoterapevti in socialni delavci. Za registracijo pred udeležbo obiščite spletno stran www.ifdm2008.de. Kotizacija za udeležbo na kongresu znaša 550 EUR do 31 julija in 690 EUR po tem datumu. Dnevne vstopnice za goste so na voljo za 230 EUR.

DGUV
DGUV (Nemško socialno nezgodno zavarovanje) je združenje ustanov za nezgodno zavarovanje. Pri njenih članicah je pred posledicami poklicnih, šolskih in nesreč na poti ter poklicnih bolezni zavarovanih 70 milijonov ljudi. Kot nezgodno zavarovalne ustanove pa imajo tudi obsežno strokovno znanje na področju poklicne varnosti in zdravja ter na področju zdravstva in poklicne rehabilitacije.

Kontaktni naslov za tisk:

DGUV Press department
Stefan Boltz
Tel.: +49 30 288763-768
Fax: +49 30 288763-771
E-mail: presse@dguv.de