O-STA

UBS razvija strukturo, preko katere bodo svojim strankam ponudili odkup prednostnih delnic, ki so jih izdali davkov oproščeni zaprti investicijski skladi

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-15. julij 2008

Globalna finančna družba UBS (NYSE: UBS) je danes naznanila, da aktivno razvija strukturo, s katero bi omogočili nakup katere koli ali vseh avkcijskih

prednostnih delnic registriranih zaprtih skladov, oproščenih davka, ki jih na svojih računih v banki UBS hranijo upravičene stranke za svetovanje in

posredništvo. Če bo ta struktura vpeljana in se bo ponudba izkoriščala, bodo stranke UBS, ki ponudbo sprejmejo, za svoje avkcijske prednostne delnice

prejele gotovino v vsoti, enaki likvidnostni preferenci, poleg tega pa vse natečene in neizplačane dividende (kar je vsota, ki bi jo prejele, če bi

se avkcije za te vrednostne papirje zaključile). Vpeljevanje bo odvisno od številnih dejavnikov strukturiranja transakcij, vključno z usklajevanjem

z vsemi veljavnimi pravnimi zahtevami. Do te ponudbe so upravičene tiste stranke UBS, ki so 15. julija imele na svojem računu, odprtem pri tej banki,

imele avkcijske prednostne delnice.

Te ponudbe, ki bodo izkoriščene, se financirajo iz neto prihodkov od ponovne prodaje prednostnih delnic, ki bodo izdane v okviru ene ali več zasebnih

naložb novo ustanovljenega sklada. Ta sklad bo nadzorovala UBS in bo tudi konsolidiran v njenih konsolidiranih finančnih poročilih. Prednostne delnice

sklada bodo zagotavljale dividendno stopnjo, ki se ponastavi glede na tedensko ponovno prodajo, ki jo izvede izbrani agent za ponovno prodajo.

Prednostne delnice sklada bodo imele podporo likvidnostne prodajne opcije ali podobne zahteve, ki jo bo zagotovila UBS ali druga visoko cenjena banka.

Pričakuje se, da bodo prednostne delnice sklada in spremljajoče likvidnostne prodajne opcije upravičene za investicije skladov denarnega trga.

Avkcijske prednostne delnice so prednostne lastniške delnice, ki zagotavljajo dividende, katerih vrednost se ponastavi z avkcijo, običajno izvedeno

vsakih sedem ali osemindvajset dni. Te avkcije so bile od februarja 2008 dosledno neuspešne. Zaradi tega mnogi lastniki, vključno s strankami UBS, ki

si želijo prodati te delnice, tega niso mogli storiti, čeprav se dividende še naprej izplačujejo po vnaprej določenih najvišjih stopnjah. 15. julija

2008 so stranke UBS na svojih računih, odprtih pri tej banki, imele v lasti za skupno vsoto približno 3,5 milijard dolarjev avkcijskih prednostnih

delnic, ki so jih izdali registrirani zaprti skladi, oproščeni davka (ocenjeno po likvidnostni preferenci).

Predlagana struktura in predlagana ponudba strankam UBS sta zamišljeni kot polna podpora trenutnim prizadevanjem industrije, da bi razrešila

likvidnostne težave v povezavi s akvcijskimi prednostnimi delnicami.

Stranke UBS, ki se odločijo, da svojih avkcijskih prednostnih delnic ne bodo prodali v okviru predlagane ponudbe, obdržijo svoje možnosti, da jih

prodajo v povezavi z izvajanjem vsakršnih morebitnih ponudb znotraj industrije, ki se na to nanašajo, kot del kakršnih koli odkupov skladov, ki so

jih izdali, ali v okviru transakcij na sekundarnem trgu. Vendar pa ne moremo nuditi nikakršnih zagotovil, kdaj ali če bodo te možnosti na voljo

lastnikom avkcijskih prednostnih delnic.

UBS je več mesecev razvijal predlagano strukturo. Izvedba je odvisna od številnih dejavnikov, vključno s skladnostjo z vsemi veljavnimi pravnimi

zahtevami. UBS je glede določenih vprašanj v povezavi z davki prosil in pridobil navodila ameriškega finančnega ministrstva. Poleg tega je UBS

glede določenih vidikov predlagane strukture vključen v temeljito razpravo z osebjem Ameriške komisije za trg vrednostnih papirjev in se pred

kratkim srečal z njimi, da bi se pogovorili o prošnji za pomoč pri regulativah. UBS pričakuje, da bo ponudba za prodajo avkcijskih prednostnih

delnic vpeljana približno 30 dni po rešitvi regulativnih vprašanj. Vendar pa ni nobenih zagotovil, da bodo ta regulativna vprašanja razrešena.

Ta objava ne pomeni ponudbe za nakup avkcijskih prednostnih delnic od katerega koli lastnika teh delnic. Vsakršna taka ponudba bo na voljo

izključno strankam UBS izključno v obliki posredovanja dokumenta strankam UBS s podrobnim opisom pogojev te ponudbe. Če bo do ponudbe prišlo,

bo sprejetje ponudbe odvisno od skladnosti s pogoji, ki bodo vnaprej določeni v dokumentaciji ponudbe.

Prednostne delnice sklada in z njimi povezane likvidnostne prodajne opcije ne bodo evidentirane po Zakonu o delnicah iz leta 1993 ali katerem

koli drugem zakonu o delnicah in ne bodo na voljo za ponudbo ali prodajo v ZDA brez takšnega evidentiranja ali pridobljene oprostitve takšnega

evidentiranja. Ta objava ni ponudba za prodajo niti ni namenjena pridobivanju ponudb za odkup teh delnic,

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

Ta objava morda vsebuje trditve, ki sestavljajo "izjave, ki se nanašajo na prihodnost" in vključujejo, niso pa omejene na, trditve glede namenov

UBS, da vpelje predlagano strukturo, ki je opisana v tej objavi. Te izjave, ki se nanašajo na prihodnost, sicer predstavljajo ocene, trenutne

namere in prihodnja pričakovanja banke UBS, vendar lahko številna tveganja, negotovosti in drugi pomembni dejavniki vplivajo na to, da se dejanski

razvoj bistveno razlikuje od pričakovanj UBS. Ti dejavnik vključujejo, niso pa omejeni na: (1) potrebo, da se pridobijo vse potrebne regulativne

odobritve za izvedbo predlagane strukture; (2) zakonodajne, vladne in regulativne postopke; (3) dejavnike, ki vplivajo na oceno UBS o času,

potrebnem za izvedbo predlagane strukture; in (4) tržni in makroekonomski razvoj. UBS nikakor ni obvezan (in izrecno odklanja vsakršno tako obveznost),

da posodobi ali spremeni svoje izjave, ki se nanašajo na prihodnost, pa naj gre za posledice novih informacij, prihodnjih dogodkov ali česa drugega.

UBS je eno vodilnih svetovnih finančnih podjetij z mednarodno bazo strank. Njegovo poslovanje, ki je globalno usmerjeno, se osredotoča na rast. Kot

integrirano podjetje UBS izkorišča združene vire in strokovno znanje vseh svojih enot in s tem ustvarja dodatno vrednost za stranke.

UBS je vodilni svetovni upravitelj bogastva, vodilno svetovno bančniško in delniško podjetje in eden večjih svetovnih upraviteljev premoženja.

V Švici je UBS vodilni na trgu bank za poslovanje z občani in komercialnega bančništva.

UBS je prisoten v vseh glavnih finančnih središčih po svetu. Svoja predstavništva ima v 50 državah, od tega približno 38% uslužbencev dela v

Severni in Južni Ameriki, 33% v Švici, 16% drugod po Evropi in 13% v Aziji. UBS po vsem svetu zaposluje več kot 80.000 ljudi. Z njihovimi

delnicami se trguje na borzah v Švici (SWX), New Yorku (NYSE) in Tokiu (TSE).

Kontakt:

UBS AG

Karina Byrne, 212-882-5692

Karina.byrne@ubs.com

ali

Kris Kagel, 212-882-5691

Kris.kagel@ubs.com

ali

www.ubs.com