O-STA

NIL se je ponovno dokazal s postavitvijo videokonferenčnih sistemov Cisco TelePresence v Južnoafriški republiki

Implementacija sistemov Cisco TelePresence v Južnoafriški republiki (Cape Town, Johannesburg in Pretoria), je še en uspešno zaključen projekt podjetja NIL iz Ljubljane.

Število konferenčnih centrov TelePresence je v velikem porastu, saj TelePresence poleg organizacije sestankov znotraj podjetja omogoča tudi sestanke z drugimi podjetji (business to business), seveda preko varnih povezav. Vse to podjetjem omogoča razširjanje poslovanja in delovnih ekip.

TelePresence lahko pomaga pri:

- zmanjševanju razdalj, boljšem sporazumevanju in sodelovanju med sodelavci, partnerji in strankami

- boljši odzivnosti in hitrejšem odločanju

- doseganju večje produktivnosti s pogostejšimi komunikacijami in z manj potovanji

- doseganju večje učinkovitosti in racionalizaciji stroškov

- hitrejšem uvajanju izdelkov na tržišče

- izboljšanju kakovosti življenja

- varovanju okolja

Podjetje NIL je prvo v tem delu Evrope, ki je postavilo TelePresence v demonstracijske namene. Kot edini slovenski Ciscov specializirani partner za tehnologijo TelePresence zagotavljamo vrhunsko raven znanja po Ciscovih globalnih standardih in tako utrjujemo položaj vodilnega slovenskega podjetja za omrežne komunikacije.

http://www.nil.si/