O-STA

Sporočilo za javnost DVTS

Dne 23. maja 2001. organizirata Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije – DVTS in Hrvatsko vakuumsko društvo 8. mednarodni znanstveni sestanek s področja vakuumske znanosti in tehnike na Brdu pri Kranju v hotelu Kokra s pričetkom ob 10 uri.

Na tem srečanju bo okoli 50 predavateljev iz Slovenije in Hrvaške predstavilo svoje raziskovalno in razvojno delo povezano z uporabo vakuumskih tehnologij. Vakuumska znanost in tehnika sta široko interdisciplinarno področje, ki združuje številne sodobne tehnologije.
Več informacij je na voljo na medmrežnih straneh društva DVTS: http://www2.arnes.si/~ljdvts