O-STA

Avtoplin že na 31 Petrolovih bencinskih servisih

AVTOPLIN ŽE NA 31 PETROLOVIH BENCINSKIH SERVISIH

in

TESTNE VOŽNJE Z AVTOMOBILI NA PLIN

Ljubljana, 13. oktober 2009- Petrol na osnovi strateških ciljev uresničuje opremljanje bencinskih servisov s ponudbo avtoplina. Tako je ekološko prijaznejše gorivo po novem moč kupiti tudi na avtocestnem bencinskem servisu Kozina.

Skupno število bencinskih servisov, ki so del široko razvejane maloprodajne mreže Petrol in imajo v svoji ponudbi avtoplin, je tako naraslo že na 31. Z uvedbo avtoplina smo pri Petrolu razširili asortiment ponudbe pogonskih goriv našim kupcem in verjamemo, da smo s tem postavili tudi temelje za zniževanje emisij v okolje, saj je ravno avtoplin okolju najbolj prijazno gorivo.

Hkrati pa na Petrolovih bencinskih servisih širom Slovenije do konca leta potekajo predstavitve vgradnje plinskega sistema in posameznih komponent, prikaz varnosti sistema in trdnosti rezervoarjev ter testne vožnje s predelanimi avtomobili na plin. Datumi in lokacije testnih voženj si lahko ogledate na spletnem naslovu: www.petrol.si/avtoplin

Uporabo avtoplina (UNP) priporočamo vsem okoljsko osveščenim kupcem, saj avtoplin znatno prispeva k zmanjšanju emisij v okolje, raziskave so namreč pokazale, da v povprečju kar za okoli 30 odstotkov, to ga uvršča v skupino zelenih goriv. Študije so pokazale tudi naslednje rezultate: 34% znižanje dušikovega oksida, 15% znižanje ogljikovega dioksida, skoraj nič emisij ogljikovodikov, 50%-60% znižanje ogljikovega monoksida, 30%-40% znižanje smoga, skoraj nič emisij žveplovega dioksida in skoraj nič emisij ostalih toksinov. Poleg vsega pa je avtoplin tudi s finančnega vidika ugoden za uporabo.

Več podatkov glede avtoplina in seznam vseh bencinskih servisov si lahko ogledate tudi na spletnem naslovu: www.petrol.si/avtoplin

Dodatne informacije:
petrol.pr@petrol.si