O-STA

Po seji nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Ljubljana, 14. oktober 2009 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na 10. redni seji seznanil z dosedanjimi aktivnostmi in podrobno obravnaval izčrpno poročilo, ki ga je pripravila uprava za čim hitrejšo in uspešno sanacijo naložbe v družbo Istrabenz d.d..

Z namenom proučitve nekaterih novih dejstev in okoliščin ter zaradi kompleksnosti predlaganih rešitev je nadzorni svet sejo prekinil. Nadaljevala se bo v torek, 20. oktobra 2009.


# # #

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Aleksander Svetelšek
predsednik uprave