O-STA

Sporočilo po seji nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Ljubljana, 20. oktober 2009 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je danes nadaljeval razpravo na 10. redni seji, ki so jo člani nadzornega sveta prekinili prejšnji teden.

Nadzorni svet se je seznanil z izčrpnim poročilom o stanju in dosedanjih aktivnostih v zvezi z reševanjem naložbe v Istrabenz d.d.. Ob tem se je nadzorni svet seznanil, da je uprava na podlagi temeljite analize zavrnila predlog bank, ki predvideva odkup dolga Istrabenza s 15 % diskontom. Nadzorni svet podpira prizadevanja uprave Petrola za zaščito premoženja skupine Istrabenz v korist vseh deležnikov Istrabenza ter še posebej v korist Petrola.

Z današnjim dnem je nadzorni svet preklical pooblastilo Tomažu Berločniku za sodelovanje v pogajanjih z bankami upnicami na strani Petrola, z dne 19. 06. 2009. Za doslej opravljeno delo v času od julija do septembra je nadzorni svet sprejel sklep o soglasju k sklenitvi pogodbe na podlagi katere mu pripada plačilo z vključenimi vsemi stroški v višini 8.000 evrov bruto na mesec.

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Aleksander Svetelšek

predsednik družbe